Blogitekstejä

Joint Futures — vaikuttavaa ja vastuullista suunnittelua

Tiimimme vieraili Joint Futures -designtapahtumassa ja koosti ajatuksensa yhteen.

Kaapelitehtaalle kerääntyi yli 600 ihmistä niin Suomesta kuin ulkomailtakin mielenkiintoisen aiheen ääreen. Ensimmäistä kertaa järjestetyssä Joint Futures -designtapahtumassa heräteltiin keskustelua vaikuttavasta, vastuullisesta ja ihmiskeskeisestä suunnittelusta. Tapahtuma nostatti kovasti kiinnostusta myös Bitfactorilla, joten lähdimme Joint Futures -kumppaniksi. 10 hengen intoa puhkuva design-tiimimme lähti paikan päälle tutkimaan suunnittelun virtauksia ja Design Leadimme Kimmo Alaraudanjoki oli myös yksi tapahtuman puhujista. Teimme koosteen tiimimme ajatuksista, joita tapahtuman puheet ja keskustelut herättivät. 

Osa suurempaa kokonaisuutta

Konferenssin avasi Design for Social Change -yrityksen perustaja ja suunnittelija Priya Prakash, joka puhui designin sosiaalisesta ulottuvuudesta. Prakash muistutti kuulijoita siitä, että kaikki palvelut ovat lopulta osa isompaa systeemiä; ihmisten käyttäytyminen ja kulttuuri vaikuttavat designiin ja toisin päin. Design on sekä ihmisten käyttäytymiselle altistuva että sitä muokkaava. Siksi designereilla on suuri vastuu siitä, mihin suuntaan he muokkaavat ympäristöään. Konferenssin monissa puheenvuoroissa tuotiin esiin nimenomaan systeemiajattelua ja designin vaikutuksia laajemmassa kontekstissa.

Prakashin esityksessä ajatuksiamme sytytti erityisesti kuva, jossa metrotunnelin eri kerroksia oli käytetty kuvaamaan systeemiajattelun periaatetta: yksikään palvelu ei ole olemassa tyhjiössä, vaan ympäröivä maailma ja sen systeemit vaikuttavat siihen. Presentation layer on katutaso, joka kuvastaa palvelujen näkyvää osaa, esimerkiksi käyttöliittymää. Toisinaan designin ajatellaan ulottuvan pelkästään tähän kerrokseen, mutta näkyvän osan alla on paljon muutakin suunnittelua. Task layer sisältää esimerkiksi sen, miten palvelua käytetään, minkälaisessa ympäristössä ja missä tilanteessa. Infrastructure layer puolestaan kuvastaa task layerin toimintaan vaikuttavia rakenteita, kuten ihmisten toimintatapoja, asenteita, järjestelmiä ja vaikkapa lakia. Design ulottuu kaikkiin näihin kerroksiin ja tämä pitäisi muistaa suunnittelussa. Metrotunneli-vertauskuva auttaa myös designin eri tehtävätasojen hahmottamisessa.

Priya Prakash: systeemiajattelun periaate havainnollistettuna metrotunnelin kerroksilla.

Designin parhaat käytännöt 

Design Producer Tammie Lister kertoi työskentelytavoista, jotka ovat Bitfactorilaisille hyvin tuttuja. Hän puhui esimerkiksi siitä, kuinka design-projekteihin tulisi osallistaa ihmisiä kaikista rooleista. Designerimme tietävät hyvin, kuinka tärkeää tämä on. Jos design tehdään valmiiksi esimerkiksi ennen kuin se on käsitelty kaikkien sen toteuttamiseen vaikuttavien tahojen kanssa, saattaa toteutustyöhön tulla yllättäviä hidasteita. Tällöin yleensä täysin uutta tietoa ja näkemystä designin suhteen nousee esiin toteutusvaiheessa, mikä vesittää jo tehdyn suunnitelman. 

Lister puhui myös esimerkiksi kommunikaation tärkeydestä, ja nämä ajatukset allekirjoitamme myös täysin. Kommunikaation täytyy kulkea koko projektin ajan jopa päivittäin kaikkien osapuolten välillä, jotta tekeminen pysyy varmasti oikeilla raiteilla ja väärinymmärryksiltä vältytään. Lister korosti myös priorisoinnin tärkeyttä, ja tämä on myös Bitfactorin projekteissa hyvin keskeinen asia. Suunniteltavat ja toteutettavat asiat kannattaa laittaa tärkeysjärjestykseen: mikä on etusijalla ja mikä voi odottaa. Tästä kannattaa myös Listerin mukaan tehdä päivittäinen rutiini.  

Konsultti ja kirjailija Gretchen Anderson sivusi myös samoja asioita puheessaan, jonka aiheena olivat onnistuneen tiimityön kulmakivet. Osallistaminen, luottamus, kommunikointi ja selkeät tavoitteet nousivat esiin myös tässä puheessa. Lisäksi Anderson muistutti, että vaikka suunnitteluprojekteissa tehdään yhteistyötä, ei itsenäistä työtäkään kannata väheksyä. Ihmisille täytyy antaa tilaa prosessoida asioita myös itsenäisesti. Olemme omassakin työssämme huomanneet, että itsenäisen prosessoinnin tarve riippuu paljon myös ihmisen persoonallisuudesta. Toiset tarvitsevat enemmän tilaa itsenäiselle ajatustyölle, kun taas toisilla ideointi luonnistuu parhaiten keskustelun lomassa. 

Myös More than Metrics -yrityksen toimitusjohtaja Mark Stickdorn muistutti kuulijoita palvelumuotoilun tärkeimmistä ohjenuorista. Stickdorn painotti palvelun kohderyhmän todellisen ongelman tunnistamista ja ratkaisemista. Myös omissa konseptoinneissamme varmistamme huolellisesti, että lähdemme varmasti ratkaisemaan käyttäjien perimmäistä ongelmaa, emmekä esimerkiksi sen seurausta. Lisäksi Stickdorn kehotti suunnittelijoita tekemään enemmän protokokeiluja ja testaamaan tuotteita ja palveluja aikaisemmin niiden oikeissa käyttöympäristöissä. Tämän asian tärkeys tiedostetaan myös Bitfactorilla erittäin hyvin. Ideoita ei kannata hioa loputtomiin itsekseen, sillä muuten suunnitelma lähtee jossain vaiheessa sivuraiteille käyttäjien tarpeisiin nähden. Kun käyttäjät otetaan rohkeasti mukaan alusta asti, voidaan löytää heihin vaikuttavia asioita, jotka on huomioitava suunnittelussa.

Käy lukemassa blogitekstimme, jossa kerromme Bitfactorin tärkeimmät ohjenuorat suunnittelutyöhön. 


Kunnioittavaa ja eettistä suunnittelua

Toinen konferenssipäivä käynnistyi Mule Designin perustaja Mike Monteiron suorapuheisella esityksellä. Monien muidenkin esiintyjien tapaan Monteiro korosti designin vaikutuksia suurempiin systeemeihin ja koko yhteiskuntaan. Hän tarttui moniin epäkohtiin suunnittelun maailmassa kehottaen designereita astumaan ulos omasta kuplastaan ja suunnittelemaan tiedostavasti. Monteiro käski suunnittelijoita tarttumaan mahdollisuuksiin vaikuttaa esimerkiksi kieltäytymällä suunnittelemasta epäeettisiä tuotteita ja palveluja. Joskus myös hyvään tarkoitukseen suunniteltu palvelu voi muuttua ihmisten käytössä odottamattomaan suuntaan. Esimerkiksi ihmisten väliseen yhteydenpitoon suunnitelluissa sosiaalisissa medioissa alkoi esiintyä valtavasti vihapuhetta ja valeuutisia. Jos palvelujen ongelmille ei suostuta tekemään mitään, täytyisi suunnittelijoiden Monteiron mukaan pistää kampoihin. “As long as you are a designer you have a responsibility to make the world better for the rest of the humanity”, Monteiro latasi.

Dori Tunstall avasi keskustelua tärkeästä ja mielenkiintoisesta aiheesta, kunnioittavasta suunnittelusta (respectful design). Tunstall määritteli kunnioittavan designin seuraavasti: "Respectful Design means valuing inclusivity, people's cultures, and ways of knowing." Hän huomautti, että design-maailmassa on pitkään oltu epäkunnioittavia esimerkiksi alkuperäiskansoja ja värillisiä ihmisiä kohtaan. Yleinen käsityksemme menestyvästä suunnittelijasta on hyvin kapea-alainen. Siksi moni suunnittelija tuntee Tunstallin mukaan joutuvansa valitsemaan oman identiteettinsä, uskontonsa sekä kulttuurinsa ja menestyvän design-uran välillä. Epäkunnioitus näkyy myös esimerkiksi siinä, miten alkuperäiskansojen suunnittelutyötä ja taidetta kohdellaan muualla design-maailmassa. Monet kansainväliset brändit ovat ottaneet alkuperäiskansojen tekemää taidetta lupaa kysymättä omiin nimiinsä. Design-maailmassa vaaditaan siis ajattelutavan muutosta ja avarakatseisempaa asennetta. Suunnittelijoiden tulee tiedostaa, miten he voivat työllään aiheuttaa vahinkoa, mutta myös muuttaa maailmaa yhdenvertaiseen ja kaikki ihmiset huomioivaan suuntaan.   


Lopuksi

Kaiken kaikkiaan design-tiimimme piti tapahtumaa onnistuneena ja mielenkiintoisena. Joint Futures tarjosi kansainvälistä tunnelmaa ja design-maailman puheenaiheiden klassikoita sekä uusimpia tuulia. Tulemme varmasti olemaan mukana myös tulevina vuosina ja suosittelemme tapahtumaa muillekin designista kiinnostuneille. 

Kirjoitus on kooste design-tiimimme ajatuksista Joint Futures -tapahtumasta. Tapahtuma järjestettiin 3.-5.9.2019 Helsingissä. Tapahtuman puheita pääset kuuntelemaan täältä.