Blogitekstejä

Datastrategianne paljastaa, kannattaako valmis vai räätälöity analytiikkaohjelmisto

Yrityksillä on entistä enemmän dataa käytettävissään, ja se halutaan valjastaa osaksi päätöksentekoa. Datan laajemmat käyttötavat merkitsevät myös uusia mahdollisuuksia liiketoiminnalle. Analytiikan ja tiedolla johtamisen tueksi on ja omaksutaan lisää työkaluja ja ohjelmistoja.

Ohjelmistojen merestä ei aina ole helppo valita itselleen sopivinta, etenkään, jos yrityksellä ei ole täysin realistista kuvaa siitä, millä tasolla yrityksen analytiikkatekeminen tai datan laatu on. Monet päätyvät arpomaan yksinkertaistavasti sen väliltä, ottaisivatko he käyttöön valmisohjelmiston vai investoisivatko kokonaan personoituun ja räätälöityyn analytiikkaratkaisuun. Milloin kannattaa valita valmis tuote, milloin räätälöidä? Vai kannattaisiko valita molemmat?

Valmisohjelmistot ovat helppo ja edullinen ratkaisu aloittelijoillekin

Markkinoilla on paljon analytiikan käyttöön luotuja valmiita ohjelmistoja, joita on helppo käyttää niidenkin, joilla ei ole vahvaa taustaosaamista. Ohjelmistojen käyttöliittymät ovat yksinkertaisia ja nopeita omaksua, jotta toimialasta ja jopa työtehtävästä riippumatta niistä saa jotain hyödyllistä irti. Myös hieman maltillisemmat datan hyödyntäjät aloittavat tavallisesti valmisohjelmistoista.

Valmisohjelmistot ovat usein luonteva ensimmäinen valinta niille, jotka haluavat bisnesanalytiikan kyvykkyydet helposti useille työntekijöille kerralla. Jos esimerkiksi useita satoja tai jopa tuhansia täytyy saattaa datan äärelle, valmisohjelmistolla se todennäköisesti onnistuu helpoiten.

Valmiiden softien hinnatkin tuppaavat olemaan edullisempia kuin räätälöityjen.

Kannattaa tosin huomata, että kaikki analytiikan valmisohjelmistot eivät ole tasaveroisia. Etenkin halvimmasta päästä voi löytyä sellaisia, joiden ominaisuudet ovat hyvin heppoiset. Kun sellaisen ottaa liian innokkaasti käyttön, saattaa joutua aika pian päivittämään jo uuteen, kun ohjelman rajoitukset tulevat vastaan.

Personointia uniikeille tarpeille ja strategisille käyttäjille

Jos yrityksellä tai toimialalla on kovin uniikkeja tarpeita data-analytiikalle, voi olla, että valmiiden ohjelmistojen perustoiminnallisuudet eivät riitä. Vaikka valmiistakin ratkaisuista löytyy monia toimialakohtaisia ominaisuuksia ja lisäosia, joidenkin yritysten prosessit tai käyttökohteet ovat ainutlaatuisempia. Kaikkien analytiikan tarvetta ei tyydytetä hyllytavaralla.

Joskus analytiikalle on monimutkaisempia käyttökohteita. Toiset haluavat upottaa analytiikkaa yrityksen omille verkkosivuille, toiset tarvitsevat seurata monimutkaisia liiketoimintaprosesseja tai pitkiä asiakaspolkuja. Valmisohjelmistojen rajat tulevat juuri tällaisissa tilanteissa helposti vastaan.

Personoidun ratkaisun puoleen kannattaa kääntyä silloinkin, jos haluaa hyödyntää laajemmin tekoälyä, kuten koneoppimista. Niiden monipuolinen käyttöönotto ja hyödyntäminen edellyttää yleensä sen verran personointia ja käyttötukea, että olemassa olevasta tuotepaketista niitä ei irtoa.

Joillekin on myös tärkeää pitää oma data aidosti omana. Esimerkiksi paljon henkilötietoja käsittelevien yritysten täytyy varmistaa, että data säilyy organisaation sisällä. Vaikka valmisohjelmiston käyttäminen ei tarkoitakaan riippuvaisuutta palveluntarjoajan asiantuntijoista, voi räätälöity ohjelmisto auttaa pitämään jokaisen pienimmänkin langan omissa käsissä, jos sille on tarvetta.

Vältä vastakkainasettelua ja kuuntele yrityksen strategiaa

Valinnan näiden kahden ratkaisun väliltä ei tarvitse olla ehdoton. Vaikka yrityksellä olisi käytössä jokin valmiiksi vakiotuotteeksi paketoitu analytiikkajärjestelmä, se ei tarkoita, etteivätkö he voisi hyötyä myös räätälöidystä tuotteesta sen rinnalla. Valmis ja personoitu ohjelmisto eivät sulje toisiaan pois, vaan voivat täydentää toisiaan

Joskus tarpeet datan analysoinnille ja hyödyntämiselle kasvavat, eikä aiemmin omaksuttu valmis ohjelmisto enää taivukaan useammalle mutkalle. Silloin on luonnollista täydentää vanhaa uudella, kustomoidulla ratkaisulla tai tuotteella.

Vaikka budjetti ja yrityksen omat kyvykkyydet ohjaavatkin päätöstä, pohjimmiltaan valinta pitäisi tehdä yrityksen strategiasta käsin. Jos data- ja tietohallintastrategia ovat yrityksen johdon ja strategian ytimessä, ja jos dataa halutaan käyttää mahdollisimman paljon itse, omien asiantuntijoiden hyppysissä, räätälöity on luontevampi vaihtoehto kuin valmis, vaikka budjetissa jälkimmäinen tuntuisi kirpaisevan. Jos taas datan merkitys liiketoimintaetuna on pienempi, ei aina ole tarpeen ampua tykillä kärpästä ja investoida varta vasten rakennettuun ohjelmistoon.

Analytiikkakumppanista kannattaa joka tapauksessa aloittaa

Valitsipa valmiin tai personoidun ohjelmiston tai vaikka molemmat, itse analytiikkahankkeet kannattaa aloittaa asiantuntijakumppanin etsimisellä. Kumppani varmistaa, että tietohallinnon perusta on kunnossa ja että oma data on riittävällä tasolla. Moni kovin odotuksina alkanut analytiikka projekti päättyy pettymykseen, jos datasta ei sen laadun tai saatavuuden vuoksi saa kunnollisia tuloksia. Taustatyö, kuten vaatimusmäärittely, on syytä tehdä hyvin.

Muutenkin teknisen ratkaisun sijasta kannattaa seurata sitä tietä, joka parhaiten auttaa valjastamaan datan liiketoiminnan käyttöön. Kumppani osaa tarkastella analytiikkaohjelmistoja osana liiketoiminnan kokonaisuutta. Asiantuntijana hän sovittaa ohjelmistoratkaisun datastrategiaan ja neuvoo, mikä todella on merkityksellistä.

Asiantuntijoilla on lisäksi kokemusta kaikenlaisista tilanteista, esimerkiksi haasteiden kiertämisestä. Jos yrityksessä on sisäisesti ihastuttu tiettyyn ajatukseen analytiikkaohjelmistojen toiminnasta, kumppani voikin varoittaa, että ollaan ryntäämässä yleiseen sudenkuoppaan, ja kertoo turvallisemman reitin kohti tavoitetta. Jos omat odotukset uhkaavat nousta liian korkealla, kumppani tuo jalat maahan ja osoittaa, missä on todellista potentiaalia.

Muista, että mikään muutos ei tapahdu pelkästään softaa ostamalla. Siksi myös analytiikkaohjelmistojen käyttöönoton lisäksi tulee varautua prosessien ja jopa toimintakulttuurin muutokseen. Loppujen lopuksi muutoksen tekevät ihmiset, eivät tietokoneet. Kumppanilta saa tukea myös teknologian käytön myymiseen henkilöstölle.

Tarvetta analytiikkaosaamiselle? Autamme hallitsemaan sekä datan että kokonaisuuden

Onko analytiikka- ja raportointityökalujen kehittäminen ajankohtaista? Etsitkö kokenutta kumppania, jolta saa tavallisen käyttötuen lisäksi näkemystä liiketoiminnan ja palveluiden kehittämiseen? Bitfactor auttaa teitä keräämään laadukasta dataa, varastoimaan sen, ja hyödyntämään sitä niin, että se pääsee tekemään taikojaan liiketoiminnan ytimeen. Meiltä saat niin kustomoidut kuin valmiit analytiikkaratkaisut. Lisäksi autamme panemaan koko digitaalisen palveluketjunne kuntoon. Ota yhteyttä!