Blogitekstejä

Analytics Design Sprint murtaa analytiikkatekemisen siilot

Muotoilun keinoja hyödynnetään totutusti erilaisissa teknologiahankkeissa ja ohjelmistoprojekteissa. Sen sijaan analytiikkahankkeissa designmenetelmiä hyödynnetään vain harvoin, vaikka muotoiluajattelusta olisi merkittävää etua.

Parhaimmillaan designmenetelmillä saavutetaan suoria kustannussäästöjä analytiikkahankkeissa. Designista on etua sekä uusia analytiikkaratkaisuja määritellessä että nykyisiä työkaluja ja -tapoja kehittäessä. 

  • Nopean kokeilun ja jatkuvan kehittämisen periaatteella analytiikkatyökalut – ja siten itse liiketoimintadata – saadaan nopeammin käyttöön.
  • Designmenetelmillä tunnistetaan analytiikan keräämisen ja hyödyntämisen pullonkaulat ja prosessien haasteet, ja ne voidaan ratkaista ketterästi.
  • Analytiikkatyökalujen käytettävyys paranee merkittävästi, kun kehitystyö on tehty designin periaatteiden mukaan käyttäjälähtöisesti.
  • Designin menetelmät auttavat tunnistamaan analytiikan hyödyntämisen mahdollisuudet liiketoimintaympäristössä. Se mahdollistaa jopa uudet tuotteet ja palvelut.

Data nopeammin käyttöön muotoilun keinoin

Design Sprint -metodin tavoitteena on kehittää nopeiden kokeilujen avulla parhaiten loppukäyttäjän tarpeeseen vastaava tuote tai ratkaisu. Menetelmä on varsin tuttu ohjelmistokehityksessä ja palvelumuotoilussa, mutta analytiikassa sitä käytetään vielä verrattain vähän.

Tuplatimanttikuvio mukaillen: Design Council: Double Diamond, 2019.

Analytiikkahankkeita lähestytään usein eri näkökulmasta. Sen sijaan, että hankkeissa huomioitaisiin koko dataputki ja eri käyttäjien tarpeet ja tavoitteet, projektia työstetään usein osissa ja omissa siiloissaan.

Lopputuloksena on usein analytiikkaratkaisu, joka perustuu enemmän oletuksiin ja arvauksiin kuin loppukäyttäjäpalautteeseen. Kokemuksemme mukaan analytiikkahankkeet epäonnistuvat usein nimenomaan huonon kommunikaation vuoksi. Työkalun pitäisi aina muovautua tekemisen mukaan, ei toisinpäin.

Jos esimerkiksi myynnin analytiikkatyökalussa ei olla huomioitu myyntityön ominaispiirteitä, jää uusi ratkaisu hyödyntämättä. Kauppiaalla on harvoin aikaa istua tietokoneen ääreen katsomaan päivän myyntilukuja, sen sijaan mobiilisti arvokas raportti on helppo lukea sähköpostista tai jostain muusta päivittäin käytetystä työkalusta,

Käyttäjälähtöisyydellä parannetaan käytettävyyttä

Analytiikkaratkaisusta tulee hyödyllinen vasta silloin, kun työkalua käytetään aidosti päätöksenteon tukena. Hienoinkaan dashboard ei ole hyvä, jos se ei palvele loppukäyttäjän tarvetta, tai jos loppukäyttäjä ei luota automaattiseen raporttiin ja käy tarkistamassa tiedon aina manuaalisesti.

Jotta analytiikkatyökaluista saadaan aidosti loppukäyttäjiä auttavia, täytyy heidät sitouttaa hankkeeseen suunnittelusta testaamiseen, ja aina käyttöönottoon asti. Kun kaikki analytiikkakäyttäjät osallistetaan hankkeeseen, voidaan varmistaa, että erilaiset käyttäjätarpeet otetaan huomioon lopputuloksessa.

Analytiikka-kakkua rakennetaan pala kerrallaan

Sen sijaan, että analytiikan kokonaisuutta työstettäisiin kerroksittain, sitä kannattaa työstää viipaleittain. Silloin liiketoimintahyödyt lunastetaan nopeammin. Esimerkiksi datan laatuongelmat voidaan tunnistaa nopeammin, jolloin ne voidaan myös korjata.

Analytiikka-kakun viipaletta työstettäessä on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota jo alusta alkaen kokonaisarkkitehtuuriin. Design Sprint tähtää siihen, että data ja työvälineet ovat aina uudelleen hyödynnettävissä uusien analytiikkaratkaisujen rakentamisessa. Silloin analytiikan kokonaisuus säilyy eheänä ja datasta saadaan enemmän irti.

Tiesitkö tätä? Pistemäiset ratkaisut ovat yksi analytiikan perisynneistä.

Design Sprint auttaa tunnistamaan analytiikan mahdollisuudet

Muotoilun keinoista on paljon etuja yritysten analytiikkahankkeiden toteuttamiseen. Mutta entä ne tilanteet, joissa analytiikan mahdollisuuksia vasta tutkitaan?

Design Sprintin avulla kasvatetaan loppukäyttäjäymmärrystä, jolla varmistetaan analytiikaratkaisujen toimivuus käytännön työssä. Samoilla menetelmillä voidaan tunnistaa myös laajemmin esimerkiksi asiakkaiden toiveita ja tarpeita. Asiakasymmärryksen avulla yritys voi löytää uusia analytiikan käyttömahdollisuuksia ja luoda niiden avulla jopa kokonaan uutta liiketoimintaa.

Tutustu menestystarinaan: Savonlinjan Meejo-palvelu yhdistää liikkumisen eri muodot

Rakenna kilpailuetua analytiikan avulla

Pistemäisten analytiikkaratkaisujen sijaan analytiikan kokonaisvaltainen hyödyntäminen liiketoiminnan kaikissa funktioissa tuo merkittävimmän edun yritykselle. Parhaimmillaan analytiikka on osa yrityksen strategiaa ja sitä hyödynnetään läpi organisaation.

Lue asiantuntijaoppaastamme, miten voit hyödyntää dataa strategisemmin

  • Selvitä analytiikan mahdollisuudet liiketoiminnalle
  • Kartoita eri analytiikan käyttäjät ja heidän tarpeet ja tavoitteet
  • Rakenna tiekartta nykytilasta tavoitteeseen