Antti Pelkonen
14.06.2016 · Antti Pelkonen

Kasvun kulmakivet

Uskomme, että rekrytoinnissa onnistuminen ja ihmisistä huolen pitäminen toimivat kantavana voimana ja pohjana kaikelle kasvulle.

Bitfactorin kolmas kesä lähestyy, ja olemme yrityksenä hyvin erilaisessa tilanteessa kuin kahtena edellisenä. Henkilöstön lukumäärä on noussut jo yli kahdeksankymmenen ja kasvu jatkuu kesälomien tuoman pienen hengähdystauon jälkeenkin. Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen vastikään julkaisema artikkeli Bitfactorin kasvusta synnytti paljon keskustelua ja ajatuksia Bitfactorin sisällä siitä, mitä kasvun taustalla on ja miten hyvä työilmapiiri saadaan säilytettyä jatkossakin. Päätinkin avata lyhyesti joitakin keskustelusta esiin nousseita teemoja.

Bitfactorin kasvun takaa löytyvät monipuolisissa projekteissa asiakkaiden käyttöön valjastettu tinkimätön ammattitaito, sekä avoin ja kannustava ilmapiiri. Yrityksen kasvaessa hyvän ilmapiirin ylläpitäminen työyhteisössä on edelleen yksi tärkeimmistä tavoitteistamme. Ajattelumme ytimessä on matala organisaatio, eli Bitfactorin tapauksessa itseohjautuva yritysrakenne, jossa ei ole väliportaita eikä väliportaiden esimiehiä. Kaikki työntekijät ovat yhdellä ja samalla tasolla; näin käytännön asioiden hoitaminen pysyy mutkattomana ja ammattilaiset saavat tarvitsemaansa liikkumatilaa ja päätösvaltaa omaa työtään koskien. Tämä on toki vain yksi tekijä kokonaisuudessa, mutta yksittäisenä asiana tärkein.

Yhtiön ollessa sekä palvelu- että kasvuyhtiö, pitää kaiken lähteä rekrytoinnista. Leikkisästi voisi sanoa, että menestyvän yrityksen tulee hallita ainakin kaksi asiaa: rekrytointi ja myynti. Jos ajatusta vie vielä pidemmälle, voi myös myynnin onnistumiseen vaikuttaa ratkaisevasti hyvällä rekrytoinnilla. Rekrytoinnissa tulee huomioida hakijan taitotason lisäksi myös hänen sopivuutensa yrityksen kulttuuriin. Hyvä tyyppi ei ole klisee.

Onnistuminen rekrytoinnissa ei yksinään riitä, vaan ihmisistä tulee pitää myös huolta. Huolenpito lähtee ihmisten kuuntelemisesta ja pyrkimyksestä löytää kullekin mielekkäitä projekteja, jotka ovat sopivan haastavia ja sopivat kunkin henkilökohtaiseen elämäntilanteeseen. Projekteissa ja muussakin työelämässä pitäisi pystyä rakentamaan sopiva tasapaino itsenäisen päätöksenteon ja liikkumatilan antamisen, sekä selkeyttä luovan rakenteen ja rajojen määrittämisen välille. Optimaalisessa tilanteessa yrityksen henkilöstö kykenee ja haluaa ottaa vastuuta ja tekee päätöksiä asiakkaan, yrityksen ja itsensä parhaaksi.

Myös palkitsemisen pitää olla oikeudenmukaista. Ihmisillä on erilaisia näkemyksiä oikeudenmukaisuudesta; siksi Bitfactorin rekrytoinnissa käydään palkitsemisperusteet, sekä yrityksen taloudelliset tavoitteet mahdollisimman selkeästi läpi. Pyrimme muutenkin rekrytoinnissa ja muissakin tilanteissa olemaan työntekijöillemme avoimia ja rehellisiä. Ei ole olemassa asioita, joita vain harvat ja valitut saavat tietää. Lisäksi annamme ja otamme vastaan palautetta avoimesti ja jatkuvasti.

Edellä mainituilla periaatteilla varmistamme parhaiten sekä työntekijöidemme että asiakkaidemme tyytyväisyyden. Uskomme, että rekrytoinnissa onnistuminen ja ihmisistä huolen pitäminen ovat kaiken ytimessä, ja että ne toimivat kantavana voimana ja pohjana kaikelle muulle. Paras asiakaskokemus, paras työpaikka ja parhaat osaajat; näiden kulmakivien kautta Bitfactor jatkaa matkaansa kohti toivottavasti aurinkoista kesää.

Haluatko tietää lisää aiheesta? Jätä tietosi, niin otamme yhteyttä.

Viimeisimmät blogikirjoitukset