Elina Qvist
14.03.2017 · Elina Qvist

Suunnittelijan silmin – mobiilisovellus käyttökokemus­projektina

Mitä käyttökokemussuunnittelijan työhön kuuluu? Minkälaisten vaiheiden kautta hyödyllinen, helppokäyttöinen ja miellyttävä palvelu rakentuu?

Minulta kysytään usein, mitä käyttökokemussuunnittelijan työhön kuuluu. Työn sisältö riippuu tietenkin pitkälti projektista. Jokainen asiakas ja toimeksianto on erilainen, vaikka tärkein tavoite onkin sama: luoda miellyttävä ja helppo käyttökokemus, joka saa käyttäjän palaamaan palveluun aina uudestaan. Miten hyvä käyttökokemus sitten käytännössä rakennetaan? Loppujen lopuksi kyse on käyttäjän ja asiakkaan ymmärtämisestä ja palvelun suunnittelemisesta heidän näkökulmastaan. Seuraavassa avaan hieman käyttökokemussuunnittelijan työtä esimerkkiprojektin avulla. Se antaa varmasti paremman käsityksen siitä, minkälaisten vaiheiden kautta käyttökokemus rakentuu.

Vuosi sitten sain käsiini mielenkiintoisen projektin: tehtävänäni oli suunnitella mobiilisovelluksen käyttökokemus ihan alkumetreiltä alkaen. Palvelu oli jo olemassa selainversiona, mutta siitä haluttiin luoda mobiilisovellus, joten se päätettiin toteuttaa omana projektinaan.

Ajatuksesta kuvaukseen ja konseptitestaukseen

Asiakas oli pyöritellyt mobiiliversiota mielessään noin vuoden päivät, joten heillä oli jo selkeä näkemys mobiilipalvelun tarpeesta. Tämä on tärkeää, kun aletaan rakentaa uutta palvelua; suunnittelutyötä on vaikea aloittaa, jos sille ei ole kirkasta johtotähteä. Palvelun ominaisuudet ja toteutus vaativat kuitenkin perusteellista suunnittelutyötä.

Ensimmäisessä vaiheessa teimme mobiilisovelluksesta tarkemman kuvauksen. Kuvauksessa hahmottelimme, millaisia toiminnallisuuksia palvelussa tulisi olla ja miten ne esitellään mobiilisovelluksessa. Tässä vaiheessa suunniteltiin myös sovelluksen valikkorakenne ja navigointityyli.

Mielestäni on tärkeää ottaa käyttäjät mukaan suunnitteluun jo alkumetreillä, joten testasimme konseptia käyttäjien kanssa sovelluskuvauksen perusteella rakennetulla demolla. Testien avulla saimme vahvistusta sille, että suunnittelu oli oikeilla raiteilla. Lisäksi keräsimme palautetta siitä, mihin suuntaan käyttäjät halusivat olemassa olevaa palvelua kehittää. Tavoitteena oli saada uuteen palveluun mukaan ne asiat, jotka käyttäjät kokivat tärkeimmiksi.

Tukea tyylin ja tekstien suunnitteluun

Suunnittelijan ei tarvitse tehdä aivan kaikkea alusta lähtien itse. Esimerkiksi Google tarjoaa Material Design-kirjaston, josta saa apua muun muassa layoutin, fonttien, värien ja ikonien suunnitteluun.

Tekstien ja kieliversioiden suunnitteluun sain tukea tekstisuunnittelijalta, jonka vastuulla oli tarkistaa käyttöliittymätekstien oikeinkirjoitus, sujuvuus ja terminologia. Lisäksi hän auttoi sovelluksen erikielisten versioiden toteutuksessa. Käyttöliittymäsuunnittelussa on hyvä pitää tekstisuunnittelija mukana jo projektin alusta alkaen, jotta myös sovelluksen kieliasu saadaan hiottua kuntoon kaikilla halutuilla kielillä.

Viimeiset silaukset

Ennen sovelluksen julkaisua annoimme sen vielä pilottitestaukseen loppukäyttäjille eli heille, joille palvelua suunniteltiin. Mikäli palvelusta ei ole heille mitään iloa tai hyötyä, ei sitä kannata sellaisenaan julkaista. Nyt kuitenkin saimme sen verran vahvaa positiivista palautetta, että tiesimme olevamme oikealla polulla. Sovelluskaupassa julkaisua varten sovelluksesta on tehtävä lyhyet kuvaukset siitä, miksi sovellus on olemassa ja mitä sillä voi tehdä. Myös tässä työssä on tekstisuunnittelijasta apua. Lisäksi kuvauksen yhteyteen lisätään kuvat aloitusnäytöstä sekä muutamasta perusnäkymästä.

Lopuksi

Tämä projekti todisti jälleen kerran sen, että perusteellinen suunnittelutyö on laadukkaan palvelun ytimessä. Toteuttaminen on helppoa, kun alussa käytetään aikaa palvelun käyttäjien ja heidän toiveidensa tutkimiseen. Jos omassa yrityksessä ei ole tarpeeksi osaamista ja tietoa uuden palvelun rakentamiseen, voi pyytää apua palveluiden suunnitteluun siihen erikoistuneilta yrityksiltä. Hyvä suunnittelija osaa kysyä oikeita kysymyksiä ja kerätä tarvittavat vastaukset laadukkaan palvelun rakentamiseksi. Suunnittelijat tunnetusti rakastavat ongelmien ratkaisua ja mitä vähemmän he tietävät asiasta entuudestaan, sitä kiinnostavampi haaste yleensä on. Työ on tehty hyvin, kun suunnittelija saa kuulla käyttäjien suosittelevan palvelua tuttavilleen.

Elina Qvist
Palvelumuotoilija / käyttökokemussuunnittelija

Kategoria
Design

Haluatko tietää lisää aiheesta? Jätä tietosi, niin otamme yhteyttä.

Viimeisimmät blogikirjoitukset