Maaret Posti
07.04.2017 · Maaret Posti

Parempaa liiketoimintaa designin avulla, osa 2/3: Ideointi hahmottaa liiketoiminnan mahdollisuuksia

Ideointi on yksi tärkeimmistä vaiheista menestyksekkään digitaalisen palvelun suunnittelussa. Se on luova ja hallittu kaaos, joka vaatii muun muassa asiakkaan tarpeiden syvällistä ymmärtämistä ja usein myös oman ajattelun kyseenalaistamista.

Jokainen tuote, projekti ja yritys saa alkunsa ideasta. Sen tulisi pohjautua muun muassa asiakkaan tarpeisiin, sekä kokemuksiin ja näkemyksiin nykytilanteesta. Usein haasteena on ratkaista asiakkaan tai käyttäjän ongelma, jota kilpailijat eivät ole vielä tunnistaneet tai ratkaisseet. Sarjan ensimmäisessä osassa käsiteltiin oman toimintaympäristön ymmärtämisen merkitystä ja sopivia työkaluja pohjatyön tekemiseen. Kun kokonaiskuva on muodostunut ja asiakkaan tarpeet tunnistettu, alkaa ideointi tehtyjen havaintojen perusteella.

Ideointi on luova ja hallittu kaaos

Ideointi on usein se tuotekehityksen tai projektin vaihe, jolloin epävarmuus omista valinnoista on suurimmillaan. Lopputulos ei ole vielä kirkastunut ja mielessä risteilee useampia mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja. Monesti projekteissa mukana olevilla on jokaisella oma näkökulmansa siitä, millainen tuotteen tai palvelun pitäisi olla. Ideointivaiheessa on tärkeää ottaa kaikki näkökulmat huomioon ja suhteuttaa ne siihen, millaista arvoa ne asiakkaalle lopulta tuottavat. Ei ole ollenkaan harvinaista, että yrityksen sisällä voi olla useita erilaisia näkökulmia siihen, mitkä asiakasryhmät ovat liiketoiminnan kannalta tärkeimpiä. Jatkotyöskentelyn kannalta on kuitenkin tärkeää tunnistaa avainasiakkaat, sillä kaikkien tarpeisiin vastaaminen hämärtää tavoitteen.

Aloitamme yleensä palvelumuotoiluprojektimme tehokkaalla workshopilla, jossa on mukana loppukäyttäjiä ja asiakkaiden edustajia erilaisine toimenkuvineen. Usein ideointi vaatii onnistuakseen viihtyisän ympäristön, runsaasti tilaa ajatusten keräämiseen ja esittämiseen, sekä kannustavan ja rennon ilmapiirin. Taitavat fasilitaattorit osaavat ohjata työskentelyä rajoittamatta liikaa ideointivaihetta. Workshopissa on tärkeää, että jokainen ajatus kirjataan ylös, vaikkapa post-it-lapuille. Tämä mahdollistaa uusien yhteyksien hahmottumisen, kun ne kootaan yhteiselle taululle.

Laajenna ajattelua ja hyödynnä sopivia työkaluja

Ideoinnin tarkoitus on löytää uusia, arvoa tuottavia ratkaisuja. Tämä vaatii usein oman ajattelun laajentamista ja kyseenalaistamista. Millainen palvelu olisi, jos tällaista toimialaa ei olisi koskaan ollut olemassa? Millä keinoilla voisimme vähentää toimintamme kustannuksia puoleen nykyisestä? Kuinka saamme asiakkaamme rakastumaan palveluun? Ideointivaiheessa on tärkeää päästää irti peloistaan ja uskaltaa sanoa hulluimmatkin ideat ääneen.

Vaikka ideointivaihe voi olla luovaa kaaosta, se kannattaa oman kokemukseni mukaan tehdä sopivan työkalun suomissa puitteissa. Hyviä työkaluja ideointiin ovat esimerkiksi Business Model Canvas tai Creative Matrix. Työkalujen käyttäminen asettaa tekemiselle raamit rajaamatta turhaan luovuutta. Työkalujen suurin etu on mielestäni se, että kaikki olennaiset näkökulmat tulee käytyä läpi ja samalla päämäärä pysyy selkeänä.

Luokittele ideat lopuksi

Ideoiden luokittelu auttaa runsaan aineiston jaottelussa. Se auttaa hahmottamaan kokonaisuutta ja piirtämään osakokonaisuuksien välille joskus yllättäviäkin yhteyksiä. Painota ja luokittele syntyneitä ideoita erilaisiin ryhmiin; mitkä ovat pieniä parannuksia olemassa olevaan toimintaan ja mitkä ohjaavat kohti suurempaa muutosta liiketoiminnassa? Mieti myös taloudellista puolta; onko idean tarkoitus vähentää kustannuksia vai tuoda lisää tuloja? Nämä kysymykset auttavat idea-aineiston järjestämisessä. Kun syntyneet ideat on jaoteltu, on aika valita sopivimmat syvempää tarkastelua varten. Mikä on kunkin idean ydin? Minkä ja kenen ongelman se ratkaisee? Ovatko käyttäjät valmiita maksamaan palvelustasi ja kuinka he ylipäänsä löytävät sen?

Kaikessa epävarmuudessaan ja ajoittaisessa hapuilussaankin ideointi on liiketoiminnan menestymisen kannalta yksi olennaisimmista osista työskentelyä. Se edellyttää uskallusta heittäytyä, sillä suurimmat oivallukset syntyvät usein laatikon ulkopuolella. Kun terävöität alkuvaiheessa keskeisimmät asiakasryhmäsi ja keskität huomiosi ainoastaan heihin, sekä punnitset lopulta ideat muutoksen koon ja taloudellisen näkökulman suhteen, rakennat projektillesi vahvan kasvualustan. Ideointia ei kannata silti tehdä tyhjiössä; tekemisen seuraava vaihe on prototypointi, jossa ideat testataan käytännössä oikeassa ympäristössä.

Kategoria
Design

Haluatko tietää lisää aiheesta? Jätä tietosi, niin otamme yhteyttä.

Viimeisimmät blogikirjoitukset