Elina Qvist
14.11.2018 · Elina Qvist

Design hackathon – apua ideointiin

Uusia ideoita ja näkökulmia designtyöhön hackathonin avulla.

Ideointi on yksi designtyön mukavimmista ja tärkeimmistä vaiheista. Sen helpottamiseksi on olemassa monenlaisia työkaluja ja työskentelytapoja. Oman kokemukseni mukaan hackathon on oiva tapa saada lyhyessä ajassa kasaan hyviä ideoita johonkin ongelmaan tai tarpeeseen. Monet tahot järjestävätkin hackathon-tapahtumia. Millainen sitten on tyypillisen design hackathonin sisältö? Entä miten voit valmistautua hackathoniin etukäteen saadaksesi siitä kaiken irti?


Mitä tarkoittaa hackathon?

Perusajatus hackathonissa on, että lyhyen ajan sisällä muodostetaan tiettyyn aihepiiriin liittyvä idea ja siitä esitys tuomaristolle. Tapahtuman kesto voi olla mitä tahansa muutamasta tunnista muutamaan päivään. Itse olen osallistunut sekä neljä tuntia kestävään hackathoniin että useamman päivän tapahtumiin. Pääsääntönä voisi pitää, että mitä vähemmän aikaa on, sitä intensiivisempi tapahtumasta tulee ja sitä lähempänä työryhmien ratkaisut ovat toisiaan. Järjestäjästä riippuu, miten työryhmät muodostetaan. Joihinkin tapahtumiin osallistuminen tehdään omilla joukkueilla ja taas osassa tapahtumista ryhmät on jaettu sattumanvaraisesti ilmoittautumisten mukaan.

Olen huomannut, että usein design-työpajat mielletään post-it-lappujen kirjoitteluksi ja paperille tai taululle piirtelyksi. Tämä voi kuulostaa saman toistolta, mutta niin se vain on, että mikään ei ole vielä syrjäyttänyt kynän ja paperin tehoa ideoinnissa. Sillä tavoin jokainen voi helposti siinä hetkessä ja tilassa kirjata ylös ideansa jakaakseen ne ryhmän muille jäsenille. Varaudu siis siihen, että tulet kirjoittamaan monta post-it-lappua osallistuessasi tällaiseen tapahtumaan. Mitä lyhyempi aika on käytettävissä, sitä suositeltavampaa on käyttää perinteisiä muistiinpanovälineitä, sillä lyhyessä hackathonissa ei ole aikaa uppoutua tuijottamaan tietokoneen ruutua. Mielestäni tässä vaiheessa tietokoneet voi unohtaa kokonaan, mutta puhelinta voi tarvittaessa käyttää apuna.

Hackathonin tarkoitus on aina tuottaa jokin ratkaisu ongelmaan. Sen vuoksi tapahtuma huipentuu ryhmien esityksiin. On hyvä pitää mielessä alusta asti, että kaikki materiaali auttaa lopussa esityksen valmistelussa. Esitys on tiivistelmä ryhmän ideoimasta ratkaisusta.


Ohjeita ja vinkkejä osallistujille

Tartu rohkeasti tekemiseen ja pidä mieli avoimena. Nyt ei ole tarvetta miettiä, voiko asiaa oikeasti vielä toteuttaa. Aluksi uuden asian työstäminen ei ole helppoa, mutta siitä huolimatta kirjoita ylös ajatuksesi paperille. Vain tekemällä ja kokeilemalla hajanaiset ajatukset jalostuvat ideaksi. Työryhmä järjestää samaan teemaan liittyvät post-it-laput yhteen ja päättää, mitkä teemat otetaan huomioon ongelman ratkaisussa.

Usein ensimmäinen idea tai ajatus ei vielä ratkaise ongelmaa. Ideointi ja ratkaisujen keksiminen on prosessi. Ei kannata rakastua liikaa ensimmäisiin kokeiluihin, vaan uskaltaa etsiä ja kokeilla erilaisia vaihtoehtoja.

Olisi hyvä miettiä, millaiset ryhmätyöskentelytavat ovat sinulle luontevia. Miten sinä voit omalla toiminnallasi vaikuttaa ryhmädynamiikkaan positiivisesti? Kuinka voit auttaa muita ryhmän jäseniä siinä, että ryhmässänne on hyvä ja turvallinen ilmapiiri toimia ja jakaa ajatuksia?

Olethan hyvä kuuntelija! Kuuntele ensin, mitä muilla on sanottavana ennen kuin puhut itse. Ryhmän vahvuus on, että erilaiset ihmiset tuovat ryhmän työskentelyyn oman osaamisensa ja tietotaitonsa. Muista myös, että et ole suunnittelemassa ja toteuttamassa palvelua itsellesi, vaan käyttäjille ja asiakkaille. Tämän takia on myös äärimmäisen tärkeä ymmärtää, kenen ongelma ratkaistava haaste todellisuudessa on. Se voi vaikuttaa merkittävästi työryhmän lopputulokseen.


Ohjeita järjestäjille

Jokainen ryhmä tarvitsee oman vetäjän, jonka vastuulla on pitää ryhmän fokus valitussa aiheessa ja ongelmassa. Tulipa vetäjä sitten työryhmän jäsenistä tai järjestäjän päättämänä, hänen tulisi ohjata keskustelua riittävän napakasti, jos hän havaitsee ryhmän ajautuvan liian kauaksi valitusta aiheesta. Vetäjän täytyy siis auttaa tiimiä palaamaan ongelman äärelle, jos ryhmä ei enää muista työnsä tavoitetta.

Usein myös ajasta on pulaa jokaisessa työvaiheessa. Vaikka kellokallena toimiminen onkin ikävää puuhaa, on ryhmän vetäjän yksi tärkeimmistä tehtävistä auttaa ryhmää pysymään sovitussa aikataulussa.


Ohjeita osallistumista miettivälle yritykselle

Panosta sekä yrityksesi että ratkaistavan haasteen esittelyyn huolella. Usein työryhmät ymmärtävät ongelman helpommin, kun kuvailet asiaa sekä sanoin että kuvin. Yrityksesi saa paremman tuloksen irti hackathonista, jos osaat selkeästi ilmaista kysymyksen, johon etsit vastausta.


Kenelle hackathon sopii?

Oman kokemukseni perusteella hackathon sopii monenlaisille ihmisille. Muun muassa suunnittelijat, projektipäälliköt, asiakkuuspäälliköt, tuotepäälliköt ja liiketoiminnan johto saavat hackathonista uusia näkökulmia siihen, miten asioita voitaisiin tehdä tulevaisuudessa.

Rohkeasti siis ideoimaan ja osallistumaan, tai miksei jopa järjestämään omaa hackathonia!

Kategoria
Design

Haluatko tietää lisää aiheesta? Jätä tietosi, niin otamme yhteyttä.

Viimeisimmät blogikirjoitukset