Kati Koistinen
26.04.2019 · Kati Koistinen

Saavutettavuus – esteettömiä verkko- ja mobiilipalveluita

Saavutettavuus on digitaalisen maailman esteettömyyttä.

Rakennettu, fyysinen ympäristö, kuten rakennukset ja pihat, lisäävät tai rajaavat mahdollisuuksiamme toimia itsenäisesti. Kun toimintamahdollisuuksia tarjotaan mahdollisimman monenlaisille ihmisille, esimerkiksi rakentamalla pyörätuoliramppeja ja lisäämällä opasteita ja kylttejä, puhutaan esteettömyydestä.

Pysyvät tai väliaikaiset vammat ja rajoitteet saattavat hankaloittaa verkkosivujen ja mobiilisovellusten käyttöä monella tavalla. Ruudulla olevia tekstejä voi olla mahdoton lukea, videon selostuksesta ei saa selvää, hiiren kursorilla ei osu pieneen painikkeeseen tai älypuhelimen toiminnot tuntuvat hankalilta. Digitaalisessa ympäristössä tuotteiden ja palveluiden käytön esteiden poistamista kutsutaan saavutettavuudeksi. Tähän ympäristöön kuuluvat erilaiset verkkopalvelut, sovellukset ja julkaisut. 

Sekä esteettömyydessä että saavutettavuudessa on kyse samasta asiasta, ihmisten tasa-arvoisesta mahdollisuudesta käyttää palveluja. 


Saavutettavuutta koskeva laki

Suomessa astui 1.4.2019 voimaan laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Siihen liittyvien vaatimusten soveltaminen käynnistyy portaittain 23.9.2019 alkaen. Lain myötä kaikkien julkisten toimijoiden, kuten valtion viranomaisten ja julkisoikeudellisten laitosten, on toteutettava verkko- ja mobiilipalvelunsa saavutettavasti. 

Suomessa myös seuraavien yksityisten palvelujen tarjoajat kuuluvat vaatimusten piiriin: 

  • pankit, luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset
  • vesi- ja energia-alan toimijat
  • liikennepalvelut
  • postipalvelut
  • vakuutusyhtiöt ja vakuutusyhdistykset 

Saavutettavuusvaatimukset koskevat myös esimerkiksi verkkopankkitunnusten käyttöä eri verkkosivustoilla tunnistautumisessa.

Lue lisää saavutettavuudesta aluehallintoviraston sivuilta.

 

Saavutettavuuslain aikataulu.

 

Miten verkko- ja mobiilipalveluista tehdään saavutettavia?

Lain tarkoittama saavutettavuus koostuu kolmesta osasta: teknisestä saavutettavuudesta, helppokäyttöisyydestä ja ymmärrettävästä sisällöstä. 

Lain tekniset vaatimukset tarkoittavat käytännössä kansainvälistä WCAG 2.1 -ohjeistusta, johon kuuluu neljä perusperiaatetta. Periaatteiden mukaan palvelun tulee olla

  • havaittava - esimerkiksi värikontrastien tulee olla riittävän selkeitä. 
  • hallittava - esimerkiksi sivuston käytön tulee onnistua pelkällä näppäimistöllä.
  • ymmärrettävä - esimerkiksi tekstien tulee olla sujuvaa ja yleistajuista kieltä.
  • toimintavarma - esimerkiksi sivustoa pystyy käyttämään avustavilla teknologioilla, kuten vaikkapa ruudunlukijoilla.

Lue lisää WCAG-standardista Saavutettavuusdirektiivi-sivulta. 

Helppokäyttöisyys ja sisällön ymmärrettävyys tulisi olla jokaisen palvelun suunnittelun ytimessä. Niille on kuitenkin vaikea määrittää tarkkoja kriteeristöjä, sillä toisin kuin tekninen saavutettavuus, ne ovat enemmän tulkinnanvaraisia asioita. Sujuvan käytettävyyden ja ymmärrettävän sisällön toteuttamiseen on kuitenkin paljon hyväksi havaittuja käytäntöjä. Esimerkiksi Celian sivuilta löytyy ohjeita saavutettavan verkkopalvelun suunnittelemiseen ja sisällön tuottamiseen.

Lue lisää verkkopalvelujen saavutettavuudesta Celian sivuilta.


Miksi saavutettavuuden huomioiminen on tärkeää?

Vaikka palvelujen saavutettavuutta ohjaa laki, tulisi palveluja jatkossakin suunnitella ensisijaisesti ihminen eikä lakipykälät mielessä. Pohjimmiltaan saavutettavuudessa on kyse tasavertaisuudesta. Minkäänlaisen toimintarajoitteen ei pitäisi olla esteenä verkkopalvelujen ja sovellusten käytölle.

Jokainen meistä saattaa törmätä tilanteeseen, jossa palvelun saavutettavuus helpottaa elämää huomattavasti: esimerkiksi hiiren kliksuttelu voi olla mahdotonta kipsi kädessä, tai mobiilisovelluksen käyttö olla normaalia vaikeampaa, kun huomiota pitää jakaa jaloissa leikkivien lasten ja hellalla käristyvän ruoan kesken. Me kaikki myös vanhenemme, ja iän mukanaan tuomat muutokset saattavat hankaloittaa myös verkossa toimimista.

Koska helppokäyttöisyys ja sisällön ymmärrettävyys ovat tärkeä osa saavutettavuutta, siitä hyötyvät kaikki tuotteen tai verkkopalvelun käyttäjät, eivät pelkästään erityisryhmät. Design for All eli suunnittele kaikille -periaate tarkoittaa, että tuotteet ja palvelut suunnittelussa otetaan huomioon ihmisten erilaisuus, sosiaalinen osallisuus ja tasa-arvoisuus.

Saavutettavaksi suunniteltu ja toteutettu palvelu tuo hyötyä myös itse yritykselle. Kun palvelua voivat käyttää kaikki ihmiset rajoitteista huolimatta, potentiaalinen asiakaskunta on suurempi. Myös palveluiden hakukonenäkyvyys paranee saavutettavuuden myötä; jos verkkosivu on tehty ruudunlukijalle sopivaksi, hakukonerobotti osaa myös lukea sivun koodia paremmin ja sivu nousee korkeammalle hakutuloksissa. 

Saavutettavuuden pitäisi olla palveluiden suunnittelun ja toteutuksen lähtökohta, ei loppuvaiheessa päälle liimattu ominaisuus. Syvennymme aiheeseen tarkemmin myös tulevissa blogiteksteissämme. Pysy kuulolla!
 

Kategoria
Design Teknologia

Haluatko tietää lisää aiheesta? Jätä tietosi, niin otamme yhteyttä.

Viimeisimmät blogikirjoitukset