17.12.2019

MyData vie rekrytoinnin, työllistymisen ja osaamisen kehittämisen uudelle tasolle

Kiinteistö- ja rakennusalan rekrytoinnissa on pullonkaula: tieto ei liiku osapuolelta toiselle, ja manuaalinen työ vie liikaa aikaa. Ratkaisu on MyData.

Työnhaku kiinteistö- ja rakennusalalla voi olla uuvuttavaa hommaa. Usein hakijan on kerrottava ja täytettävä omat tietonsa jopa kymmenien eri työnantajien järjestelmiin, jotka vilisevät monitulkintaisia kysymyksiä ja vaatimuksia. Todistukset, opintosuoritukset ja verotiedot on kaivettava hakemuksiin useista eri rekistereistä, ja urakan jälkeen monesta yrityksestä ei kuulu vastausta aikoihin, jos ollenkaan. Etenkin kokemattoman hakijan mielessä risteilee monia kysymyksiä: täytänkö vaatimukset? Mitä omasta osaamisesta kannattaisi kertoa ja miten? Missä vaiheessa hakuprosessi on? Onko hakemus mennyt perille ja huomattu?   

 

Rekrytoinnin kipukohtia

Työnhakijat eivät ole huolineen yksin, vaan rekrytoinnin ongelman vaivaavat myös muita sidosryhmiä kiinteistö- ja rakennusalalla. Tämä näkyy muun muassa alan ongelmallisena työtilanteena: yhtä aikaa on sekä paljon työttömyyttä että pulaa osaavasta työvoimasta. Niin sopivien työntekijöiden kuin työpaikkojenkin löytäminen on hankalaa, eivätkä työnantajat ja -hakijat kohtaa. 

Vastuu Groupin sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa toteutetussa Luotettava Työntekijä -projektissa selvitimme ongelman juuria ja mahdollisia ratkaisuja työpajojen ja haastatteluiden avulla. Halusimme ymmärtää entistä paremmin myös työnantajien, rekrytoijien, rekrytointijärjestelmän toimittajien, työnhakupalvelun tarjoajien, kouluttajien ja henkilöstöpalvelualan yritysten haasteita. 

Kartoituksen tuloksena rekrytointiprosesseista löytyi monia yllättäviäkin sudenkuoppia eri tahojen näkökulmista. Esimerkiksi työnantajat ja rekrytoijat eivät olleet varmoja, mistä osaavat työntekijät tavoittaa. Myös työntekijöiden toiveista ja kiinnostuksenkohteista työnantajan suhteen oli vähänlaisesti tietoa. Hakemuksia tuli paikoin niukasti, eivätkä monet hakijat osanneet kertoa osaamisestaan kirjallisesti. Hyvien työntekijöiden tunnistaminen oli hankalaa ja virherekrytoinnit kalliita. 

Työnhaku- ja henkilöstöpalvelut puolestaan kaipasivat esimerkiksi tarkemmin ja realistisemmin kuvattuja työpaikkailmoituksia. Työnhakijat eivät myöskään päivittäneet tietojaan järjestelmiin kovinkaan usein, jolloin tiedot saattoivat olla vanhentuneita tai puutteellisia. Näissä sidosryhmissä toivottiin esimerkiksi järjestelmiin automaattisesti päivittyviä todistuksia ja koulutussuorituksia. Koulutukset eivät myöskään vielä takaa käytännön osaamista, joten työhistoriasta toivottiin myös lisätietoa.  

Hakijoilla tietoa oli työläs koota ja jakaa työnantajien, rekrytoijien ja henkilöstöpalvelujen käyttöön. Työnantajista oli vähän tietoa ja paikkojen vaatimukset suhteessa omaan osaamiseen olivat epäselviä. Monesta oman osaamisen kertominen kirjallisesti tuntui hankalalta, ja he olisivat mieluummin puhuneet työnantajan kanssa kasvotusten. Hakijoille oli myös epäselvää, miten heidän kannattaisi kehittää osaamistaan työllistyäkseen.  

Lue lisää havainnoistamme täältä.

 

Avuksi MyData

Suuri osa rekrytoinnin ongelmista alalla johtui siis siitä, että tarvittava tieto ei liikkunut paikasta toiseen ja manuaalista työtä riitti jokaisella sidosryhmällä. Haastatteluissa ja työpajoissa selvitimme, minkälainen data auttaisi sidosryhmiä tunnistetuissa rekrytoinnin pullonkauloissa. Tarpeellisiksi datalähteiksi nousivat seuraavat:

 

  • Työmarkkinatori, osaamisprofiilit
  • Koski-palvelu, opintosuoritukset & opiskeluoikeus (opiskelukortti)
  • Verovirasto, veronumero, veroprosentti sekä työhistoria (mistä maksettu palkkaa)
  • Väestörekisterikeskus, osoitetiedot
  • Migri, työluvat ja oleskelulupa
  • Traficom, ajoluvat
  • Puolustusvoimat, varusmiespalvelu
  • Taitorekisteri, rakennusalan pätevyydet
  • Opintokeskus Sivis, harrastustoiminnassa suoritetut opintosuoritukset

 

MyDatan idea Luotettava työntekijä -projektissa oli, että työnhakijan ei tarvitsisi enää kirjautua näihin kaikkiin rekistereihin ja hankkia erikseen jokaiselle työnantajalle niistä tietoja ja todistuksia. MyDatan avulla hakija voi luvittaa palveluissa olevia tietoja suoraan esimerkiksi työnantajan rekrytointijärjestelmään. Työnantaja ja rekrytoija näkevät, että tieto tulee suoraan Verohallinnon tai vaikkapa Valviran järjestelmistä. Niinpä data on myös luotettavaa, eikä sen paikkansapitävyyttä tarvitse lähteä erikseen tarkistamaan. 

MyDatan hyödyntäminen helpottaisi näin ollen esimerkiksi työnhakijan osaamisen ja työpaikkaan tarvittavien taitojen hahmottamista kaikille sidosryhmille. Työnhaku helpottuisi, kun tieto liikkuisi sujuvammin ja olisi järjestelmissä ajan tasalla. Työnhakijalle voitaisiin suositella sopivia työnantajia ja koulutuksia hänen oman datansa perusteella. Rekrytoijilla olisi kattavampaa ja tarkempaa tietoa työnhakijasta, jolloin virherekrytointien todennäköisyys pienenisi. Projektissa olemme hahmottaneet myös datan mallinnuksen kannalta tarkoin, missä muodossa työpaikkailmoitus tulisi tehdä, jotta algoritmi saa oikeanlaista dataa hakijalta vaadittavasta osaamisesta. Tavoitteena on, että algoritmi osaa tulevaisuudessa suositella oikealle hakijalle sopivimpia työpaikkoja olemassa olevista työllisyys- ja työnhakupaikoista oppien hänen käyttäytymisestään. Kaiken kaikkiaan rekrytointiprosessi olisi ratkaisun avulla sujuvampi ja mielekkäämpi kaikille osapuolille. 

MyDataa rekrytoinnissa hyödyntävä pilottipalvelu on nyt rakennettu ja tästä on hyvä jatkaa kehitystä. Luotettava työntekijä -palvelun kautta on jo hoidettu ensimmäinen rekrytointi ja datan luvitus joulukuun aikana. Odotamme innolla ratkaisun tuomia parannuksia rekrytointiin, työllistymiseen ja osaamisen kehittämiseen. Jos haluat kuulla lisää projektista tai vastaavasta tekemisestä, juttele asiasta Kirsi Pietilän tai Juha Karjalaisen kanssa. Mikäli yhteistyö kanssamme kiinnostaa, ota yhteyttä Mika Marsiin.

Kategoria
Analytiikka Teknologia

Haluatko tietää lisää aiheesta? Jätä tietosi, niin otamme yhteyttä.

Viimeisimmät blogikirjoitukset