Petri Kokko
Maaret Väisänen
15.04.2020 · Petri Kokko · Maaret Väisänen

3 syytä miksi digitaalinen palvelumuotoilu epäonnistuu

Designlähtöisestä ajattelusta löytyy tärkeitä suuntaviivoja, joiden avulla voidaan välttää kehitysprojektien monet karikot.

Yrityksissä etsitään nyt uusia työkaluja liiketoiminnan kehittämisen tueksi. Jatkuvasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä voittavat ne yritykset, jotka ovat valmiita haastamaan ajatteluaan ja muokkaamaan toimintaansa ketterästi. Tässä blogiartikkelissa kerromme, miten designlähtöisellä ajattelulla voidaan välttää tavallisimpia kompastuskiviä liiketoiminnan ja palveluiden kehityksessä, sekä erilaisissa digiprojekteissa.

 

Designlähtöisten digiprojektien suurimmat haasteet

Liiketoiminnan murros haastaa yrityksiä ajattelemaan omaa liiketoimintaansa uudella tavalla. Ympäristön muutokset heijastuvat asiakkaisiin, sekä heidän toimintatapoihinsa ja arvoihinsa. Siksi on hyvä muistaa, että asiakkaat, joiden kanssa tekee töitä tänään, eivät välttämättä ole yrityksen avainasiakkaita enää tulevaisuudessa.

Digitalisaatio vauhdittaa murrosta. Kuluttajat ovat tottuneet hyvin personoituihin palveluihin arjessaan. Sosiaalinen media, suoratoistopalvelut ja erilaiset sovellukset tarjoavat tarkasti kohdennettua sisältöjä, joten ihmiset odottavat vastaavanlaisia kokemuksia alitajuisesti myös muilta toimijoilta, esimerkiksi vähittäiskaupassa ja jopa B2B-palveluissa. Siksi yritysten on löydettävä nyt uusia tapoja pysyä murroksen mukana.

Designlähtöinen ajatustapa auttaa yrityksiä muuttumaan asiakkaiden mukana joko samaan suuntaan tai kohti uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Ideoita haetaan toisilta toimialoilta ja palveluista. Olennaisinta designlähtöisyydessä on kuitenkin aina asiakastarpeiden tunnistaminen ja niiden nostaminen muutoksen ja kehitystyön keskiöön. Muotoilun keinot tukevatkin yrityksen asiakaskeskeisyyttä ja uusia ideoita ammennetaan erityisesti asiakkaiden palautteista ja toiminnasta niin haastatteluiden kuin tarkkailun keinoin.

Haluatko lukea lisää ideoinnista ja oppia uusia tapoja haastamaan ajatteluasi? Lue tämä artikkeli!

Useimmiten yrityksissä tutustutaan designlähtöiseen ajattelumalliin viimeistään ensimmäisen digiprojektin kohdalla. Projekti voi liittyä joko uuden palvelun muotoiluun tai olemassa olevan palvelun kehittämiseen. Avainasemassa on kuitenkin mukavuusalueelta poistuminen uusien ideoiden löytämiseksi ja asiakaslähtöisemmän palvelun rakentamiseksi. Seuraavissa kappaleissa kerromme, mitkä ovat palvelumuotoilun kolme yleisintä sudenkuoppaa, ja miten ne voi välttää.

 

#1 Kaikkia designin mahdollisuuksia ei ymmärretä

Liiketoimintaprojekteissa on tärkeää ymmärtää, että tapauskohtaisesti design ja designlähtöisyys saatetaan ymmärtää eri tavoin. Toisissa organisaatioissa design on osa strategiaa ja sitä hyödynnetään liiketoiminnan haasteiden ratkaisemiseen. Sen sijaan organisaatioissa, joissa ollaan designlähtöisyyden maturiteetissa tätä alempana, sen mielletään tarkoittavan esimerkiksi palvelumuotoilua, käyttöliittymäsuunnittelua tai visualisointia ja grafiikkaa.

Oletteko niin asiakaslähtöisiä kuin luulette?Tee designin valmiustasokysely sivuillamme!

 

#2 Avainhenkilöitä ei sitouteta projektiin

Ajattele viimeisintä digiprojektia tai suurempaa liiketoiminnan hanketta, jota yrityksessänne on työstetty. Ketkä kuuluivat projektiryhmään? Kenen ideoita ja mielipiteitä kysyttiin? Olivatko palvelun loppukäyttäjät sitoutettu projektiin ja sen tavoitteisiin? Aiheuttiko toimintatapojen muutos loppukäyttäjissä muutosvastarintaa?

Yksi tärkeimmistä tekijöistä, joka johti Savonlinjan digihankkeessa onnistumiseen, oli asiakkaiden ja työntekijöiden kuuntelu projektin jokaisessa vaiheessa. Projektiin osallistettiin niin asiakassovelluksen kuin kuljettajasovelluksen loppukäyttäjät.

Loppukäyttäjien kuuntelu oli tärkeää erityisesti kuljettajasovelluksen muotoilussa. Yrityksen sisäiset sanansaattajat antoivat arvokasta tietoa loppukäyttäjien tarpeista sovelluksen suunnitteluun. Lisäksi samat henkilöt toimivat tärkeässä roolissa projektin puolestapuhujina organisaation sisällä. He kertoivat projektin tavoitteista ja siitä, miten tuleva sovellus tulisi helpottamaan kuljettajien työtä.

Käyttäjien osallistaminen on tärkeää digiprojektien jokaisessa vaiheessa. Lue lisää loppukäyttäjien osallistamisen hyödyistä!

 

#3 Projektia ei katsota kokonaiskuvassa

Näennäisesti onnistuneen digiprojektin liiketoimintahyödyt voivat jäädä lunastamatta, jos projektia ei olla katsottu riittävän laaja-alaisesti suunnitteluvaiheessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että uusi palvelu voi olla mielekäs käyttää, mutta se ei välttämättä tuo toivottuja liiketoimintahyötyjä, mikäli uuden palvelun vaikutuksia ei olla tarkastettu koko liiketoimintaprosessin laajuudelta. Tämä liittyy erityisesti yritysten sisäisten prosessien uudelleenmuotoiluun.

Paras tapa varmistaa onnistuminen on nimenomaan tarkkailemalla, kuuntelemalla ja haastattelemalla loppukäyttäjiä. Kun työntekijä ilmaisee tyytymättömyyttä esimerkiksi johonkin liiketoimintasovellukseen, pelkän sovelluksen käyttöliittymän uudistamisen sijaan on hyvä ajatus tutkia laajemmin koko liiketoimintaprosessia.

Esimerkiksi tarkkailemalla työntekijän koko työpäivän kulkua ja työskentelytapoja, voidaan tunnistaa työvaiheet, joita kehittämällä voidaan parantaa paitsi työn mielekkyyttä, myös prosessien laatua ja toimivuutta. Usein nimittäin turhautuneisuus kohdennetaan mielessä johonkin konkreettiseen asiaan, kuten sovelluksen käyttöliittymään tai sen hitauteen. Kun yksittäisen tekijän sijaan asiaa tarkastellaan laajemmassa kuvassa, voidaan saavuttaa merkittäviä liiketoimintahyötyjä ja parantaa toimintatapoja.

 

Tunnetko palvelumuotoilun merkittävimmät liiketoimintahyödyt?

Designlähtöisyys vaatii yrityksiltä paljon. Palkintoina ovat kuitenkin työn tehostuminen, jouhevoituminen ja sen mielekkyyden parantuminen, liiketoiminnan kehittyminen sekä asiakaskokemuksen kasvu. Designlähtöisyys mahdollistaa palvelun tai prosessin kokonaisvaltaisen kehittämisen, jolloin voidaan saavuttaa aidosti merkityksellisempiä asiakaskohtaamisia ja tehokkaampia toimintamalleja. Designlähtöisyys boostaa yrityksesi asiakasymmärrystä, mikä tutkitusti parantaa myös liiketoiminnan lukuja.

Valitettavasti designlähtöisyyteen ei ole pikavoittoja, vaan yrityksissä täytyy nähdä vaivaa ymmärryksen kasvattamiseksi, jotta muotoilun keinot jalkautuvat osaksi päivittäistä tekemistä.

Aloita matkasi tutustumalla esimerkiksi näihin blogeihimme:

 

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme halutessasi lisätietoja

Bitfactorin Murros ja Horisontti -palvelukokonaisuudet ovat rakentuneet tämän poikkeuksellisen ajan ympärille. Palvelumme ovat 1–4 viikon mittaisia hankkeita, jonka aikana autamme sinua löytämään ratkaisuja liiketoimintasi turvaamiseksi näissä normaalista poikkeavissa olosuhteissa.

Lähde mukaan Murrokseen tai katso kauemmas Horisonttiin! Lue lisää sivuiltamme.

 

Lue lisää designlähtöisyyden liiketoimintahyödyistä

Tutustu Savonlinjan saavuttamiin liiketoimintatuloksiin konseptoinnin ja designlähtöisen palvelumuotoilun seurauksena.

Tiesitkö, että saavutimme yhdessä muun muassa nämä merkittävät liiketoimintatulokset:

  • Digitaalisten kanavien myyntituotto kasvoi jopa 100 %.
  • Kanta-asiakkaat käyttävät nyt noin 52 % enemmän rahaa Savonlinjan palveluihin.
  • Kuljettajat antoivat arvosanan 4.5/5, kun kysyttiin, onko sovellus helpottanut hänen työtään.

Kategoria
Design

Haluatko tietää lisää aiheesta? Jätä tietosi, niin otamme yhteyttä.

Viimeisimmät blogikirjoitukset