Herman Andersson — kohti sujuvampaa kokonaisuutta

Herman Andersson — kohti sujuvampaa kokonaisuutta

Satamatyöskentelyssä oli käytössä vanhoja järjestelmiä, jotka olivat käytettävyydeltään huonoja eivätkä enää vastanneet ahtaajien ja työnjohtajien tarpeisiin. Bitfactorin ammattilaiset alkoivat tutkia prosesseja ja toimintatapoja pintaa syvemmältä. Projektin myötä löytyi keinoja sujuvoittaa työntekijöiden toimintaa paljon laajemmin kuin mihin pelkkä vanhojen järjestelmien tekninen päivitys olisi pystynyt.

Olemme erittäin tyytyväisiä Bitfactorin laatimaan kehityssuunnitelmaan. He pystyivät nopeasti tunnistamaan tärkeimmät parannuskohteet ja samalla porrastamaan tekemisen sopiviin osakokonaisuuksiin. Käyttöliittymäsuunnitelmissa huomioitiin hyvin ahtaajien työnkuva ja toiminta kentällä sekä työnjohdon vaatimukset.

Timo Alatalo
Kontti- sekä kemikaaliliikenteestä vastaava, Herman Andersson Oy

Haaste

Herman Andersson tarjoaa satamatoiminnan palveluita, kuten ahtausta, huolintaa ja laivanselvitystä. Yritys lähestyi Bitfactoria ajatuksenaan parantaa olemassa olevia digitaalisia järjestelmiään. Samalla kaivattiin parempaa tiedonkulkua eri osapuolten välillä, esimerkiksi asiakaspalvelun suuntaan.

Ratkaisu

Koska järjestelmät palvelevat aina ihmisiä eikä toisin päin, Bitfactorin ammattilaiset lähestyivät aihetta ihmislähtöisesti ja kokonaisvaltaisesti. Pelkän teknisten järjestelmien uudistamisen sijaan he ottivat huomioon Herman Anderssonin satamatoiminnan laajemmasta näkökulmasta. He kartoittivat ahtaajien, työnjohdon ja asiakaspalvelun tarpeet, jotta uusi palvelu tukisi työn tekemistä mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti.

Ihmisnäkökulman lisäksi palvelun suunnitelmassa otettiin huomioon satamatyöskentelyn erityispiirteet, kuten turvallisuus suuria koneita ja kontteja operoitaessa ja tarve manuaalisen työn vähentämiseen. Suunnitelmassa nostettiin esille myös satama-automaation rooli työn helpottajana ja nopeuttajana.

Lopputuloksena saatiin toteutusvalmis suunnitelma palvelusta, joka ratkaisee monia tiedonkulkuun ja työn sujuvuuteen liittyviä ongelmia.

Haluatko kuulla lisää?

Kimmo Heikkilä
SVP, Marketing & Sales