Työmme

Oura — strategian suunnittelua, tutkimusta ja toteutusta

Kehittyäkseen asiakasymmärryksen edelläkävijänä Oura pyysi Bitfactorin apua datastrategiansa ja -infrastruktuurinsa luomiseen. Lisäksi Bitfactor toimi yhteistyökumppanina Ouran mobiilisovelluksen toteutuksessa.

Haaste

Oura-hyvinvointisormus on noussut yhdeksi kiinnostavimmista ja puhutuimmista innovaatioista terveysteknologian saralla. Ouran tavoitteena on nyt ja tulevaisuudessa tarjota sormuksen käyttäjille sellaista hyötyä, tietoa ja ymmärrystä, mitä mikään muu puettava laite ei kykene tuottamaan. Ouralla oli entuudestaan vahva näkemys asiakaslähtöisestä strategiasta, mutta Bitfactorin apua tarvittiin datastrategian luomiseen sekä käyttäjädatan monipuolisempaan hyödyntämiseen.

Bitfactor helped us create a customer insight strategy with a concrete implementation plan. We were really pleased with their keen understanding of the health and wearables industry, customer needs, and business in general. The people at Bitfactor are true experts when it comes to combining data analytics, big data architecture and behavioural science in product development and customer understanding. What is more, their expertise was not only visible on a higher strategic level, but it also resulted in an actionable and easy to follow implementation plan.

Marjo Piirto
CMO, Oura

Ratkaisu

Bitfactorin asiantuntijat syvensivät Ouran kanssa asiakas- ja datalähtöistä strategiaa sekä suunnittelivat yhdessä toimivan data-arkkitehtuurin ja konkreettiset askeleet strategian toteuttamiseen. Yksi projektin tärkeimmistä tavoitteista oli se, että Ouran ja kaikkien sen yhteistyökumppaneiden on helppo lähteä toteuttamaan luotua strategiaa heti käytännössä. Suunnitelmaan kirjattiin tarkoin konkreettiset toimenpiteet. Näin toteutuksessa päästiin tehokkaasti liikkeelle Ouran koko verkoston voimin. 

Strategiatyön jälkeen Bitfactor oli rakentamassa analytiikkaympäristöä, joka mahdollistaa suurten datamassojen analyysejä. Tätä ympäristöä hyödyntäen Bitfactor oli myös mukana tutkimassa esimerkiksi sitä, minkälainen vaikutus erilaisilla sosiaalisilla ja kausittaisilla tekijöillä, kuten yleisillä juhlapäivillä ja työ- ja vapaapäivien vaihteluilla, on meihin laajemmassa mittakaavassa. Yhteistyössä tehdystä tutkimuksesta syntyi myös tieteellinen julkaisu.

Haluatko kuulla lisää?

Kimmo Heikkilä
SVP, Marketing & Sales