Terrafame — modernia toimitusketjun hallintaa

Terrafame — modernia toimitusketjun hallintaa

Bitfactor suunnitteli Terrafamelle palvelukokonaisuuden, joka kokoaa monen eri taustajärjestelmän tiedot yhteen ja sujuvoittaa prosessien hallintaa.

Bitfactor auttoi meitä kartoittamaan toimitusketjussa olevien eri järjestelmien välisiä kytköksiä ja suunnittelemaan koko toimitusketjun kattavaa hallintajärjestelmää. Tuotantomäärien kasvaessa meillä täytyy olla toimiva järjestelmä, joka tukee toimitusketjua alusta loppuun.

Kristian Granit
Akkukemikaalitehtaan johtaja, Terrafame Oy

Haaste

Monimetalliyhtiö Terrafame otti yhteyttä Bitfactoriin rakenteilla olevan akkukemikaalitehtaan järjestelmätarpeiden myötä. Terrafamella on käytössään useita järjestelmiä nykyisten toimintojen ohjaamiseen, mutta uudessa tilanteessa nämä eivät tule riittämään. Terrafame pyysi Bitfactoria määrittelemään järjestelmän ominaisuudet ja toiminnallisuudet uuden tehtaan toiminnan tehokkaaseen ohjaukseen.

Ratkaisu

Bitfactorin ammattilaiset lähtivät liikkeelle käyttäjälähtöisen suunnittelun avulla.  Toimintaympäristöön tutustuttiin haastattelemalla Terrafamen työntekijöitä sekä perehtymällä työntöohjattuun tuotantomalliin. Tavoitteena oli suunnitella käyttäjäystävällinen järjestelmä, joka sujuvoittaa prosessia, tehostaa työn tekemistä ja vähentää operatiivisia riskejä.

Lopputuloksena syntyi suunnitelma toimitusketjun hallintajärjestelmästä, joka kerää informaation yhteen prosessin eri vaiheista ja jalostaa datan liiketoiminnan kehittämisen tueksi. Uusi järjestelmä mahdollistaa koko toimitusketjun hallinnan tuotannosta myyntiin ja logistiikan ohjaukseen saakka.

Haluatko kuulla lisää?

Kimmo Heikkilä
SVP, Marketing & Sales