Viria Security — vanha järjestelmä nykyaikaan

Viria Security — vanha järjestelmä nykyaikaan

Toimme Viria Securityn asiakkaille suunnatun järjestelmän nykyaikaan niin teknisesti kuin ulkoasunkin kannalta.

Bitfactorin ammattimainen suunnittelu- ja ohjelmointityö oli vaikuttavaa. Kokonaissuunnitelma tehtiin yhdessä ja työn eteneminen kontrolloitiin lyhyissä parin viikon sprinteissä. Näin säilyi molemminpuolinen käsitys siitä, mitä haettiin ja mikä oli lopputulos. Kaikkein yllättävintä oli se, että myös budjetti alitettiin.

Pertti Pikkarainen
CIO, Viria Security

Haaste

Asiakkaat saavat Viria Securityltä jatkuvasti ajantasaista tietoa tietoturvallisuudestaan. Asiakasyrityksillä on käytössään esimerkiksi web-pohjainen ohjelmisto – OneManage – jonka avulla he pystyvät seuraamaan ostamiensa turvapalveluiden ja tietoliikennelaitteistojen tilaa, sekä tekemään palvelupyyntöjä. OneManagella oli paljon käyttäjiä niin tekniseltä kuin hallinnon puoleltakin. Ajan myötä järjestelmä oli muuttunut hitaaksi ja vaikeakäyttöiseksi, eikä se enää palvellut laajaa käyttäjäkuntaansa niin kuin pitäisi. 

Konseptoinnissa yhdeksi käyttäjien suurimmaksi haasteeksi havaittiin se, että he eivät löytäneet järjestelmästä tarvitsemiaan asioita ja tärkeitä toimintoja. Lisäksi erilaisten raporttien tekeminen oli vaivalloista, eivätkä ne olleet ajan tasalla, sillä tiedot päivittyivät järjestelmään viiveellä. Teknisesti järjestelmä oli kankea sekä hankala ylläpitää ja kehittää.

Ratkaisu

Projektin aluksi palvelumuotoilijamme ja tekninen asiantuntijamme seurasivat järjestelmän käyttöä Viria Securityn ja heidän asiakkaidensa tiloissa selvittäen käyttäjien tarpeet, toiveet ja prioriteetit. Kartoituksen jälkeen loimme käyttäjien tarpeisiin vastaavan suunnitelman uudesta käyttöliittymästä ja teknisestä arkkitehtuurista.

Varsinaisessa tuotekehitysprojektissa toteutettiin uusi käyttöliittymä, jossa tärkeimmät tiedot ja toiminnot löytyvät heti etusivulta ja kaikki muukin sisältö on järjestelty loogisesti. Sekä tekniset että hallinnollista työtä tekevät käyttäjät löytävät kaiken tarvitsemansa nopeasti, sillä kullekin käyttäjäryhmälle tarkoitetut sisällöt erottuvat navigaatiossa paremmin toisistaan. 

Vanha ulkoasu on päivitetty nykyaikaiseen, miellyttävään tyyliin, joka tukee käyttökokemusta. Palvelusta tehtiin myös responsiivinen, joten sen käyttö onnistuu myös mobiililaitteella. Kaikki OneManagesta saatavat raportit on myös visualisoitu selkeämmin ja ymmärrettävämmin.

Uudistimme myös OneManagen vanhentuneet tekniset ratkaisut. Järjestelmä siirrettiin kokonaan uuden arkkitehtuurin päälle. Vanha PHP-monoliitti korvattiin mikropalveluarkkitehtuurilla, jonka avulla tekninen kokonaisuus saatiin pilkottua erillisiksi loogisiksi osioiksi. Mikropalveluarkkitehtuurin valintaa puolsivat tulevaisuuden laajennustarpeet. Jatkossa yksittäistä palvelurajapintaa voidaan helpommin jakaa esimerkiksi kolmannelle osapuolelle.

Haluatko kuulla lisää?

Mika Mars
Sales Director