Tietoa projektista

Savonlinja on bussiyhtiö, jonka toimiala on murroksessa. Alalle on tullut uusia kilpailijoita, jotka ovat haastaneet perinteiset toimijat muun muassa hintasääntelyn päättymisen ja uusien liikkuminen palveluna (Mobility as a Service, MaaS) -mallien myötä. Tavoitteena oli rakentaa kattava palvelupaketti, jonka auttaa Savonlinjaa pienentämään kustannuksia ja vastaamaan asiakkaiden uusiin vaatimuksiin.

Design-, analytiikka- ja teknologiaosaamista yhdistämällä kehitimme Linjalla-palvelun, joka sisältää sekä kuljettajan että matkustajan mobiilisovellukset. Projektin myötä myös Savonlinjan verkkokauppa uudistettiin. Lopputuloksena syntyi yhtenäinen palvelukokonaisuus, joka vastaa matkustajien, kuljettajien ja yritysjohdon muuttuviin tarpeisiin.

Lataa sovellus
Tietoa projektista

Vastuualueemme

Analytiikka
Konseptointi
Palvelumuotoilu
UX-design
Ohjelmistokehitys
Graafinen suunnittelu

Matkasuunnitelma

Tietoa asiakaskunnasta oli alun pitäen tarjolla hyvin vähän. Myös muutoksen suunta oli tarkemmin määrittelemättä. Bitfactorin kehittämän konseptointirungon avulla hahmottelimme yhdessä Savonlinjan kanssa oikeaa lähestymistapaa. Heti alkumetreillä oli selvää, että pienet kosmeettiset muutokset eivät riittäisi, vaan vaadittiin jopa koko yrityksen toimintatapoja ja liiketoimintaa mullistavia toimenpiteitä.

Syväsukellus käyttäjien maailmaan, haastattelut ja observoinnit sekä tietojen yhdisteleminen lukuisista eri lähteistä johtivat lopulta kolmeen datalähtöiseen päätavoitteeseen. Ensimmäiseksi halusimme datan avulla saada tietoa asiakkaista, ymmärtää heitä paremmin ja sitä kautta sitouttaa heitä vahvemmin. Toinen tavoite oli tehostaa Savonlinjan kuljettajien ja ajomestareiden työntekoa digityökaluilla. Kolmas johtotähtemme oli helpottaa ja nopeuttaa johdon päätöksentekoa yhdistämällä eri datalähteistä saatu tieto.

Matkasuunnitelma

Pyörät pyörimään

Rakensimme asiakaspersoonia sekä palvelupolkuja, joita päivitettiin jatkuvasti sitä mukaa kun saimme käsiimme uutta tietoa. Pilotoimme prototyyppejä valikoidulla kohderyhmällä ja tarkensimme joka iteraatiolla kuvaa eri kohderyhmien toiveista, odotuksista ja todellisista tarpeista. Konseptoinnin edetessä alkoi kirkastua, että yksi palvelu ei riitä kattamaan kaikkia ryhmiä - matkustajia, kuljettajia, ajomestareita sekä Savonlinjan johtoa.

Matkustajien sovelluksen pitää palvella sujuvasti asiakaskuntaa, jossa on ihmisiä opiskelijoista eläkeläisiin, pääkaupunkiseudulta maaseudulle, lyhyiden välimatkojen kulkijoista pitkänmatkalaisiin. Matkustajat pitää myös saada palaamaan juuri Savonlinjan asiakkaiksi yhä uudelleen ja uudelleen. Tästä ajatuksesta jalostui Suomen ensimmäinen bussiliikennettä varten kehitetty kanta-asiakasohjelma.

Kuljettajien sovelluksen taas täytyy olla niin helppo, että sen käyttö onnistuu myös niiltä, joille älypuhelimen käyttö on entuudestaan vierasta. Ajomestarit sekä yrityksen johto tarvitsevat työkaluja päivittäisen päätöksenteon tueksi.

Pyörät pyörimään

Kohti määränpäätä

Koska kohderyhmiä oli monta, päädyimme rinnakkaisiin, keskenään keskusteleviin toteutuksiin. Eri osaset muodostavat yhdessä verkoston, jonka avulla sekä kuljettajat että Savonlinjan johto saavat luotettavaa ja ajantasaista tietoa siitä, mitä reiteillä tapahtuu.

Matkustajat

Sovelluksen avulla matkustajat voivat ostaa paikallis- ja kaukoliikenteen bussilippuja ja varata paikan. Henkilökohtainen asiakastili nopeuttaa lipun ostamista, ja matkustajat saavat myös alennuksia. Sovellus näyttää lähimmät bussipysäkit ja bussin sijainnin kartalla sekä matkustusajan määränpäähän. Uudesta verkkokaupasta saa lippuja monen eri kanavan kautta.

Kuljettajat

Kolme käsin ylläpidettävää järjestelmää ja paperiset listat vaihtuivat yhteen sovellukseen. Tämä säästää aikaa, pitää kuljettajat ajan tasalla ja helpottaa reittien suunnittelua. Lippuja ei tarvitse erikseen tarkastaa, koska matkustaja pääsee bussiin kertomalla nimensä. Valvojat voivat seurata sovelluksen avulla reaaliajassa esimerkiksi polttoaineen kulutusta ja ajokilometrejä.

Yrityksen johto

Päivittäisiä toimintoja koskeva data siirtyy yrityksen hallintanäkymään ilman viivettä. Verkkotyökalu tehostaa päätöksentekoa näyttämällä muun muassa tulot ja kustannukset reaaliajassa. Päivittäisestä ja tulevasta liiketoiminnasta saa entistä kattavamman kuvan, kun data kerätään yhteen paikkaan.

Yrityksen johto
Valvojat

Valvojat

Kuljettajien on nyt helpompi seurata tulevia reittejä ja matkustajavirtoja. Verkkotyökalu vähentää merkittävästi valvojien manuaalista työtä, kun kynä ja paperi vaihtuvat verkkopalveluun. Kuljettajan sovellus, verkkokaupasta saatava data ja valvojan järjestelmä ovat vuorovaikutuksessa ja saavat työn sujumaan saumattomasti.

Tulokset lanseerauksen jälkeen

+100%

DIGITAALISTEN KANAVIEN MYYNTITUOTTO

DIGIKANAVIEN JATKUVA MYYNTITRENDI

+30%

ASIAKASREKISTERIN KOKO

KOHDENNETUN KAMPANJAN SEURAUKSENA

x5

ENEMMÄN KANTA-ASIAKKAITA

KANTA-ASIAKAS KÄYTTÄÄ

52%

ENEMMÄN RAHAA

ONKO SOVELLUS HELPOTTANUT TYÖTÄSI?

4.5/5

KULJETTAJIEN ANTAMA ARVOSANA

Matka jatkuu

Ensimmäinen etappi on nyt takana. Mutkan takan häämöttävät muun muassa tarkempi tiedonkeruu bussiliikenteen kehitystyön tueksi, Linjalla-sovelluksen kautta saatavat lisäpalvelut ja laajemmat reitti- ja aikataulutiedot. Uudet palautekanavat avaavat mahdollisuuksia vuoropuheluun asiakkaiden kanssa.

"Vanhat järjestelmät ja työskentelytavat olivat kalliita, ja toimintahäiriöt veivät liikaa työaikaa. Uusilla palveluilla pystyimme houkuttelemaan uusia asiakkaita erittäin kilpaillulla alalla. Matkustajat arvostavat laatua, joustavuutta ja erinomaista asiakaskokemusta. Myös työntekijämme arvostavat sovellusta, joka helpottaa ja tehostaa heidän päivittäistä työtään."

Kai Honkanen
CEO, Savonlinja

Katso lisää projekteja:

Oura

Kehitimme yhteistyössä asiakkaan kanssa Android- ja iOS-sovelluksen Oura-hyvinvointisormukselle – keksinnölle, joka herättää kiinnostusta ympäri maailmaa.

Katso projekti