Tietoa projektista

Päiväkodeissa on käytössä monenlaisia järjestelmiä, joiden tarkoituksena on helpottaa päivittäistä työtä ja yhteydenpitoa vanhempiin. Ne eivät useinkaan ole niin tehokkaita, luotettavia ja helppokäyttöisiä kuin niiden pitäisi olla. Alansa johtavana yrityksenä Touhula halusi digitaalisilla palveluillaan erottua kilpailijoista ja helpottaa päivittäisten asioiden hoitamista.

Touhulalla oli monta syytä parantaa työkalujaan. Eniten ongelmia aiheuttivat päivittäisiin tehtäviin liittyvät monimutkaiset ja epäyhtenäiset prosessit sekä päivähoitolainsäädännön muutos. Lisäksi useat eri viestintäkanavat vaikeuttivat yhteydenpitoa vanhempien kanssa.

TouGo-palvelun ansiosta työntekijöillä on nyt paljon enemmän aikaa tärkeimpään tehtäväänsä: lasten hoitamiseen.

Lataa sovellus
Hanki se Google Playsta
Tietoa projektista

Our responsibilities

Analytiikka
Graafinen suunnittelu
UX-design
Palvelumuotoilu
Konseptointi
Ohjelmistokehitys

Työskentelytapamme

Halusimme saada kokonaiskuvan johdon, työntekijöiden ja vanhempien päivittäisistä tehtävistä. Teimme asiakaskyselyitä, kävimme päiväkodeissa ja järjestimme työpajan Touhulan johdon kanssa. Luomiemme käyttäjäpersoonien avulla pääsimme tarkemmin käsiksi siihen, mitä eri käyttäjäryhmät palvelulta odottavat. Suunnittelimme palvelukokonaisuuden, joka sekä paransi asiakaskokemusta että helpotti päivittäistä työtä.


Projektissa tärkeässä roolissa oli co-creation eli asiakkaan kanssa yhdessä luominen. Olimme Touhulan kanssa tiiviissä yhteistyössä varmistaaksemme, että meillä oli jatkuvasti ajankohtaista tietoa päätöksenteon tueksi. Sovellus julkaistiin aikataulussa laadukkaana, toimivana kokonaisuutena. Yhteistyö asiakkaan palvelujen kehittämiseksi jatkuu edelleen.

Työskentelytapamme

Työntekijät

Aiemmin työntekijät kirjoittivat lasten saapumiset ja hakemiset ensin käsin ja sitten digitaaliseen järjestelmään. Nyt he voivat tehdä kaiken suoraan mobiilisovelluksessa. Sen ansiosta tuntiperusteinen laskutus on täsmällistä ja avointa. Viestintää vanhempien kanssa yksinkertaistettiin: sovellus korvasi sähköpostin, tekstiviestit, verkkosovelluksen, tiedotteet ja henkilökohtaisesti annetut tiedot. Viestintä sujuu joutuisammin, kun työntekijät saavat push-ilmoituksen vanhemmilta tulleista uusista viesteistä.

Työntekijät
Päiväkodin johto

Päiväkodin johto

Verkkosovelluksella tehostetaan johdon päivittäistä työtä ja helpotetaan työtaakkaa. Työntekijät voivat reagoida hoidettaviin ajankohtaisiin asioihin, hallinnoida varauksia ja pitää yhteyttä vanhempiin. Sovelluksen kautta voi myös nähdä ja muokata lasten tietoja. Lisäksi johto voi hallinnoida yksittäisten päiväkotien ja käyttäjien asetuksia.

Vanhemmat

Vanhempien ja työntekijöiden oli vaikea pysyä ajan tasalla, koska käytössä oli monta viestintäkanavaa. Nyt kaikki on keskitetty samaan sovellukseen. Päivähoito varataan kätevästi kalenterinäkymässä, jossa on myös helppo seurata varattuja aikoja. Mahdollisimman hyvän hoidon varmistamiseksi vanhemmat voivat päivittää sovelluksessa esimerkiksi lastensa allergiatietoja.

Vanhemmat
Design

Design

Palvelun eri osa-alueet suunniteltiin helppokäyttöisiksi, miellyttäviksi ja keskenään yhteensopiviksi. Sovellukset ovat Touhulan visuaalisen ilmeen mukaisia, ja kaikki toiminnot ja komponentit tukevat hyvää käyttäjäkokemusta. Lopputuloksena on eheä kokonaisuus, jota kaikki käyttävät mielellään.