Tietoa projektista

Viria Security on yksi Suomen suurimmista turvallisuusalan yrityksistä, jonka palveluvalikoimaan kuuluvat kaikki yritysturvallisuuden osa-alueet kyberturvallisuudesta ja tietoverkoista lukitukseen ja turvajärjestelmiin. Yrityksen tehtävänä on ennakoida, suojata, havainnoida ja reagoida ympäri vuorokauden asiakasyritysten turvaamiseksi.

Asiakkaat saavat Viria Securityltä jatkuvasti ajantasaista tietoa tietoturvallisuudestaan. Asiakasyrityksillä on käytössään esimerkiksi web-pohjainen ohjelmisto – OneManage – jonka rooli on tehdä palveluiden tuottamisesta läpinäkyvää asiakkaalle. OneManagen avulla he pystyvät seuraamaan ostamiensa turvapalveluiden ja tietoliikennelaitteistojen tilaa, sekä tekemään palvelupyyntöjä. Sujuvasti toimivat, helppokäyttöiset ja modernit järjestelmät ovat yksi Viria Securityn toiminnan kulmakivistä, joten tätä asiakkaiden käyttämää ohjelmistoa oli aika uudistaa. Bitfactorin tiimi toi kankeaksi muuttuneen ja hankalakäyttöisen järjestelmän nykyaikaan niin teknisesti kuin ulkoasunkin kannalta. Kehitystyötä jatketaan edelleen ja palvelua parannetaan jatkuvasti.

Tietoa projektista

Vastuualueemme

Palvelumuotoilu
UX-design
Ohjelmistokehitys
Graafinen suunnittelu

"Bitfactorin ammattimainen suunnittelu- ja ohjelmointityö oli vaikuttavaa. Kokonaissuunnitelma tehtiin yhdessä ja työn eteneminen kontrolloitiin lyhyissä parin viikon sprinteissä. Näin säilyi molemminpuolinen käsitys siitä, mitä haettiin ja mikä oli lopputulos. Kaikkein yllättävintä oli se, että myös budjetti alitettiin."

Pertti Pikkarainen
CIO, Viria Security

Työskentelytapamme

OneManagella oli paljon käyttäjiä niin tekniseltä kuin hallinnon puoleltakin. Ajan myötä järjestelmä oli muuttunut hitaaksi ja vaikeakäyttöiseksi, eikä se enää palvellut laajaa käyttäjäkuntaansa niin kuin pitäisi. 

Projekti aloitettiin konseptoinnilla, jossa sukellettiin käyttäjien maailmaan haastattelujen ja havainnoinnin avulla. Palvelumuotoilijamme ja tekninen asiantuntijamme seurasivat järjestelmän käyttöä Viria Securityn ja heidän asiakkaidensa tiloissa selvittäen käyttäjien tarpeet, toiveet ja prioriteetit.

Konseptoinnissa yhdeksi käyttäjien suurimmaksi haasteeksi havaittiin sisällön sekava järjestely. Käyttäjät eivät löytäneet tarvitsemiaan asioita ja jokapäiväiset tärkeät toiminnot olivat hukassa aivan liian monen klikkauksen takana. Lisäksi erilaisten raporttien tekeminen oli vaivalloista, eivätkä ne olleet ajan tasalla, sillä tiedot päivittyivät järjestelmään viiveellä. Teknisesti järjestelmä oli kankea sekä hankala ylläpitää ja kehittää. Kartoituksen jälkeen loimme käyttäjien tarpeisiin vastaavan suunnitelman uudesta käyttöliittymästä ja teknisestä arkkitehtuurista. 

Työskentelytapamme

Kaunis ja helppokäyttöinen design

Varsinaisessa tuotekehitysprojektissa toteutettiin uusi käyttöliittymä, joka on paljon edeltäjäänsä helppokäyttöisempi, toimivampi ja kauniimpi. Tärkeimmät tiedot ja toiminnot löytyvät heti etusivulta ja kaikki muukin sisältö on järjestelty loogisesti. Sekä tekniset että hallinnollista työtä tekevät käyttäjät löytävät kaiken tarvitsemansa nopeasti, sillä kullekin käyttäjäryhmälle tarkoitetut sisällöt erottuvat navigaatiossa paremmin toisistaan. Näin asiakkailla ja Viria Securityn omilla työntekijöillä ei kulu turhaan aikaa tiedon löytämiseen.

Vanha ulkoasu on päivitetty nykyaikaiseen, miellyttävään tyyliin, joka tukee käyttökokemusta. Palvelusta tehtiin myös responsiivinen, joten sen käyttö onnistuu myös mobiililaitteella. Kaikki OneManagesta saatavat raportit on myös visualisoitu selkeämmin ja ymmärrettävämmin.

Kaunis ja helppokäyttöinen design
Teknologia nykypäivään

Teknologia nykypäivään

Uudistimme OneManagen vanhentuneet tekniset ratkaisut, jotka hidastivat ohjelmiston toimintaa ja tekivät sen kehityksestä ja ylläpidosta vaikeaa. Järjestelmä siirrettiin kokonaan uuden arkkitehtuurin päälle. Vanha PHP-monoliitti korvattiin mikropalveluarkkitehtuurilla, jonka avulla tekninen kokonaisuus saatiin pilkottua erillisiksi loogisiksi osioiksi. Mikropalveluarkkitehtuurin valintaa puolsivat tulevaisuuden laajennustarpeet. Jatkossa yksittäistä palvelurajapintaa voidaan helpommin jakaa esimerkiksi kolmannelle osapuolelle. Mikropalveluita pyöritetään Kontena Pharos Kubernetes -klusterissa.

Haluatko tietää lisää aiheesta? Jätä tietosi, niin otamme yhteyttä.

Katso lisää projekteja

Arctic Security

Bitfactor kehittää Arctic Securityn kumppanina teknologiaa tietoturvaan liittyvän uhkatiedon automaattiseen käsittelyyn ja jakamiseen.

Katso projekti