Tietoa projektista

Kilpailu tavara- ja matkustajaliikenteessä on kovaa ja  pärjätäkseen kilpailussa palveluntarjoajien on kyettävä tunnistamaan asiakkaiden tarpeet yhä nopeammin ja paremmin – automaattisesti ja ennakoivasti. Esimerkiksi ostamisen helppous ja personoitu asiakaskokemus ovat keskeisiä kilpailutekijöitä jo nyt, ja niiden merkitys vain kasvaa tulevaisuudessa. VR kehittää tuotteitaan, hinnoitteluaan ja kanta-asiakasohjelmaansa datan perusteella.


Asiakaskokemuksen parantamisen lisäksi reaaliaikaisempaa ja tarkempaa tietoa tarvittiin myös johtamiseen ja toiminnan ohjaamiseen. Jotta päätöksiä pystytään tekemään riittävällä nopeudella ja tietoon pohjautuen, on datan virrattava reaaliaikaisesti ja saumattomasti eri lähteistä. Näin mahdollistetaan esimerkiksi kaluston käytön optimointi entistä tarkemman asiakasryhmäkohtaisen ennusteen pohjalta. Lisäksi VR halusi kasvattaa lisäpalveluiden myyntiä kohdentamalla oikeita tuotteita oikeille asiakkaille ja arvioimalla ostotodennäköisyyttä datan perusteella.

Tietoa projektista