Helmi Järvenkorpi

Sisällön suunnittelija

Toimin Bitfactorilla sisältömuotoilijana ja lokalisointikoordinaattorina. Suomeksi sanottuna teen siis töitä tekstien muotoilun, käännösprosessien suunnittelun ja toteutuksen parissa.

Sisältömuotoilijana teen tiivistä yhteistyötä muun muassa palvelumuotoilijoiden, UX-designereiden, product ownereiden ja koodareiden kanssa. Selvitän, millaisia asioita käyttäjälle on kerrottava missäkin tilanteessa ja sanoitan viestin sopivaksi eri kanaviin. Käyttöliittymätekstien lisäksi muotoilen blogitekstejä, myyntimateriaaleja, ohjeistuksia, asiakasviestintää, kyselyitä - oikeastaan kaikkea, missä tarvitaan sujuvaa tekstiä.

Lokalisointikoordinaattorin hattu päässäni taas suunnittelen yhteistyötä eri kielten kääntäjien kanssa, valmistelen tiedostoja käännätykseen sopivaksi ja koostan taustamateriaalia käännöstyön tueksi. Huolehdin siitä, että kääntäjä saa tarvittavat tiedot pystyäkseen tekemään laadukkaita käännöksiä ja että projektin aikataulutuksessa huomataan varata myös käännöstyöhön riittävästi aikaa.

Kirjoittaminen on osa elämääni vapaa-ajallakin. Kirjoitan enimmäkseen fiktiivistä proosaa. Myös käsityöt, kuten virkkaaminen, korujen tekeminen ja askartelu ovat innostavaa puuhaa.

Lisää Helmin työstä voit lukea blogistamme.

Tarinoita meistä